Gerelateerd


Verkeersregelaars bij wegwerkzaamheden

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:06-06-2012
 • Aantal pagina's:48
 • Druk:1
 • ISBN:978 90 6628 604 7
 • Artikelnummer:991(96A/96B)
 • Thema: Verkeersmaatregelen, Verkeersregelaar

In toenemende mate worden verkeersregelaars ingezet bij wegwerkzaamheden. Bij de afweging om hen in te zetten, moet rekening worden gehouden met de veiligheid voor de wegwerker, de verkeersregelaar en de weggebruiker, en met de doorstroming van het verkeer. Deze belangen kunnen tegenstrijdig zijn.

 
€ 46,00
excl. 9% btw
 • Let op! Nieuwe versie binnenkort beschikbaar. Voor de zomer van 2020 komt van deze publicatie een nieuwe versie beschikbaar – zowel als boek als digitaal in de Kennismodule Werk in Uitvoering. Als u van het boek de nieuwe 2020-versie wilt bestellen, kunt u dat voor de zomer van 2020 doen.

  De CROW-publicatie ‘Verkeersregelaars bij wegwerkzaamheden’ biedt hulp bij deze afweging. In standaardmaatregelen wordt aangegeven of en hoe verkeersregelaars ingezet kunnen worden.
 • Samenvatting
  1 Inleiding
  1.1 Waarom deze publicatie
  1.2 Algemeen kader en afbakening
  1.2.1 Reikwijdte
  1.2.2 Standaardmaatregelen
  1.2.3 Doelgroep
  1.3 Relatie met de richtlijnen voor wegwerkzaamheden en evenementen
  1.3.1 Handleiding Veilig werken aan wegen 2003
  1.3.2 Maatregelen bij werk in uitvoering
  1.3.3 Verkeersmaatregelen bij evenementen
  2 Verkeersregelaars
  2.1 Soorten verkeersregelaars
  2.2 Aanstelling verkeersregelaars en aanstellingspas
  2.3 Reikwijdte richtlijn
  2.4 Wet- en regelgeving
  2.4.1 Regeling verkeersregelaars
  2.4.2 Relevante verkeerswetgeving
  2.4.3 Relevante Arbo-wetgeving
  2.4.4 Verantwoordelijkheden en verplichtingen
  2.4.5 Overige regelgeving
  2.5 Opleiding en competenties verkeersregelaars bij werk in uitvoering
  2.5.1 Opleidingseisen beroepsmatige verkeersregelaar
  2.5.2 Competenties verkeersregelaars bij verkeersmaatregelen ten behoeve van werk in uitvoering
  2.5.3 Aantoonbaar voldoen aan eisen
  3 Uitgangspunten inzet verkeersregelaars
  3.1 Algemeen uitgangspunt
  3.2 Uitgangspunten vanuit de wegwerkzaamheden en evenementen
  3.3 Uitgangspunten vanuit de weg en het verkeer
  3.4 Uitgangspunten vanuit de zichtbaarheid van de verkeersregelaar
  3.5 Omleidingen en verkeerslichten
  4 Risico’s
  4.1 Risico’s standaardverkeersmaatregelen
  4.2 Risico’s inzet verkeersregelaars
  4.2.1 Aanrijgevaar
  4.2.2 Arbeids- en rusttijden
  4.2.3 Omgaan met agressie
  4.2.4 Overige risico’s
  4.3 Risicoafweging
  4.4 Signaalkleding verkeersregelaars
  5 Maatregelen met verkeersregelaars
  5.1 Werkplek verkeersregelaar bij stationaire afzettingen
  5.2 Werkplek verkeersregelaar bij rijdende afzettingen
  5.3 Werkplek verkeersregelaar bij kruispunten en rotondes
  5.4 Aanduiding aanwezigheid verkeersregelaar
  6 Voorbeelden van maatregelen met verkeersregelaars
  Literatuur en websites
  Bijlage I Verantwoordelijkheden en verplichtingen
Scroll naar boven