CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Verkeersmanagement bij (wegen)bouwprojecten

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:29-10-2014
 • Aantal pagina's:48
 • Druk:1
 • Artikelnummer:346
 • Thema: Verkeersmanagement

Deze publicatie beschrijft de kennis over verkeersmanagement en bijbehorende instrumenten bij (wegen)bouwprojecten die reeds her en der beschikbaar was, maar (nog) niet op generiek niveau was verzameld en gebundeld.

 
€ 50,00
excl. 9% btw
 • De publicatie biedt wegbeheerders vanuit hun rol in de verschillende fasen van het bouwproces handvatten bij het afwegen en selecteren van verkeersmaatregelen. Een groot aantal praktijkvoorbeelden wijst daarbij de weg.

  Lokale en Regionale wegbeheerders

  Bij (wegen)bouwprojecten zijn veel samenwerkende partijen betrokken. De publicatie richt zich in eerste instantie op de lokale en regionale wegbeheerders, maar daarnaast is de publicatie ook relevant voor de volgende doelgroepen: opdrachtgevers van (wegen)bouwprojecten, vergunningverleners (doorgaans functionarissen van gemeentes, provincies of waterschappen), handhavers en opdrachtnemers (doorgaans aannemers).
 • Woord vooraf
  Samenvatting
  Inleiding
  1 Verkeersmanagement als onderdeel van het bouwproces
  1.1 Het bouwproces
  1.2 Conceptfase
  1.3 Ontwikkelfase
  1.3.1 Ontwerp en contract
  1.3.2 Vergunningen
  1.3.3 Contracten
  1.4 Realisatiefase
  1.5 Overzicht betrokken partijen en activiteiten per fase
  2 Verkeershinder van een (wegen)bouwproject
  2.1 Omgeving
  2.2 Reductie van de wegcapaciteit
  2.3 Schaal van de werkzaamheden
  2.4 Duur van de vertraging
  2.5 Overige factoren
  2.5.1 Duur, moment en locatie van de werkzaamheden
  2.5.2 Bouwfase
  2.6 Beslisboom
  3 Mogelijke maatregelen en effecten
  3.1 Uitvoeringsmaatregelen
  3.2 Voorwaardenscheppende maatregelen
  3.2.1 BLVC-plan
  3.2.2 EMVI
  3.2.3 Bouwstroomvoorspellers
  3.2.4 Omgevingsmanager
  3.2.5 Mobiliteitsscan
  3.2.6 De 10 spelregels van de weg
  3.2.7 Zo werken wij in Amsterdam – Op straat
  3.2.8 Bereikbaarheid Den Haag
  4 Praktijkvoorbeelden
  4.1 Ondersteuning meldpunt wegwerkzaamheden Drenthe
  4.2 Combi-kaart Utrecht
  4.3 Aanleg zware railinfrastructuur langs A4
  4.4 Sloop spoorviaduct A20
  Literatuur en websites
Scroll naar boven