Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Verkeersmaatregelen bij evenementen

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:01-08-2008
 • Aantal pagina's:184
 • Druk:1
 • ISBN:978 90 6628 516 3
 • Artikelnummer:265
 • Thema: Recreatie en evenement, Verkeersmaatregelen
 
€ 93,00
excl. 9% btw
 • Deze publicatie is niet meer beschikbaar. Deze kennis opgenomen in de Kennismodule Verkeersmanagement.

  Deze publicatie biedt richtlijnen voor eenduidige verkeersmaatregelen bij evenementen. De publicatie bevat standaardmaatregelen waarmee u voor elke situatie verkeersmaatregelen kunt bepalen. Ook zijn maatregelen opgenomen om evenemententerreinen vlakbij de openbare weg af te bakenen. Daarnaast komen tijdelijke in- en uitritten en in- en uitvoegstroken aan bod.

  Erratum.

 • 1 Inleiding
  1.1 Waarom deze publicatie
  1.2 Algemeen kader en afbakening
  1.2.1 Werkingskader
  1.2.2 Afbakening
  1.2.3 Standaardmaatregelen
  1.2.4 Doelgroep
  1.3 Juridische aspecten
  1.3.1 Vergunningen (APV)
  1.3.2 Verantwoordelijkheden en verplichtingen
  1.4 Relatie met andere richtlijnen en voorschriften
  1.4.1 RVV1990, BABW en Uitvoeringsvoorschriften BABW
  1.4.2 Richtlijn bewegwijzering
  1.4.3 Handboek communicatie bij wegwerkzaamheden
  1.4.4 Overige richtlijnen en publicaties
  1.5 Relatie met CROW-publicatiereeks ‘Werk in Uitvoering 96a/96b’
  1.5.1 Handleiding Veilig werken aan wegen 2003
  1.5.2 Maatregelen bij werken in uitvoering
  2 Evenementen
  2.1 Wat is een evenement?
  2.2 Relatie evenementen en verkeersmaatregelen
  2.3 Praktijkvoorbeelden verkeersmaatregelen voor evenementen
  3 Voorbereiding
  3.1 Uitgangspunten
  3.2 Voorbereidingsproces
  3.3 Toelichting per stap
  3.3.1 Stap 1 – Opstarten project
  3.3.2 Stap 2 – Bepalen randvoorwaarden vanuit de vergunning
  3.3.3 Stap 3 – Beschrijven karakteristieken van het evenement in relatie tot verkeer en verkeersruimte
  3.3.4 Stap 4 – Ontwikkelen oplossingsrichtingen
  3.3.5 Stap 5 – Beschrijven weg- en verkeerskenmerken
  3.3.6 Stap 6 – Toetsen op knelpunten
  3.3.7 Stap 7 – Bepalen standaardmaatregelen
  3.3.8 Stap 8 – Uitwerken verkeersmaatregelen
  3.3.9 Stap 9 – Evaluatie verkeersmaatregelen
  3.3.10 Communicatie en overleg
  3.4 Karakteristieken van evenementen in relatie tot verkeer en verkeersruimte
  3.4.1 Karakteristieken van evenementen
  3.4.2 Bezoekersprofiel
  3.4.3 Statisch of dynamisch evenement
  3.4.4 Afstand van het evenement tot de rijbaan, aansluitingen en kruispunten
  3.4.5 Tijdstip en tijdsduur van het evenement
  3.4.6 Afmetingen van het evenemententerrein
  3.4.7 Parkeer- en stallingsfaciliteiten
  3.5 Weg- en verkeerskenmerken in relatie tot evenementen
  3.5.1 Duurzaam Veilig en wegcategorieën
  3.5.2 Verschijningsvormen
  3.5.3 Verkeersaanbod (per tijdsvenster/per categorie)
  3.5.4 Tijdelijke snelheidslimieten
  3.5.5 Gewenste/noodzakelijke capaciteit verkeersruimte
  3.5.6 Gewenste/noodzakelijke profielbreedte verkeersruimte of wegprofiel
  3.5.7 Omliggende wegenstructuur
  3.6 Mobiliteitsplan/verkeerscirculatieplan
  3.7 Overige aspecten en aandachtspunten
  4 Verkeersmaatregelen en afzettingen
  4.1 Indeling stationaire verkeersmaatregelen
  4.2 Bewegwijzering voor het evenement
  4.3 Omleidingen en alternatieve routes bij evenementen
  4.4 Wegafzetting en fysieke afbakening evenemententerrein
  4.5 Verkeersmaatregelen bij dynamische evenementen
  4.6 Verkeersregelaars
  4.7 Communicatieplan
  4.8 Afstemming met wegwerkzaamheden en andere evenementen
  5 Maatregelfiguren en tabellen
  6 Voorbeelden verkeersmaatregelen bij evenementen
  Literatuur
  Bijlagen
  Bijlage I Begrippenlijst
  Bijlage II Verkeersbesluit
  Bijlage III Parkeren en stallen
  Bijlage IV Verkeersruimte bij wegafzettingen
  Bijlage V Voorbeeld checklist voorbereiding en uitvoering verkeersmaatregelen bij evenementen
Scroll naar boven