CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Verkeerskundig beheer van regel- en informatiesystemen

Uitwerking deel C: Toerit Doseer Installaties (TDI's)

  • Productgroep:Download / Bijlage
  • Soort:Gratis uitgave
  • Datum uitgifte:20-12-2012
  • Druk:1
  • Artikelnummer:313C
  • Thema: Verkeersregelinstallatie
 
Gratis
  • Dit is de uitwerking voor het systeem Toeritdoseerinstallaties (TDI’s), behorende bij CROW-publicatie 313 ‘Verkeerskundig beheer van regel- en informatiesystemen’. Verkeerskundig beheer betreft de continue zorg voor een juiste inzet en werking van verkeerssystemen gedurende hun gehele levenscyclus. In deze uitwerking wordt nader ingezoomd op het systeem toeritdoseerinstallatie. Let op: deze uitwerking hoort bij CROW-publicatie 313 ‘Verkeerskundig beheer van regel- en informatiesystemen’. Bestel deze publicatie ook.
Scroll naar boven