Verkeerskundig beheer van regel- en informatiesystemen Uitwerking deel C: Parkeerroute Informatiesystemen (PRIS)

  • Productgroep:Download / Bijlage
  • Soort:Gratis uitgave
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:20 dec 2012
  • Druk:1
  • Artikelnummer:313B
Prijs per stuk: Gratis

Dit is de uitwerking voor het systeem Parkeerroute Informatiesysteem (PRIS), behorende bij CROW-publicatie 313 ‘Verkeerskundig beheer van regel- en informatiesystemen’. Verkeerskundig beheer betreft de continue zorg voor een juiste inzet en werking van verkeerssystemen gedurende hun gehele levenscyclus. In deze uitwerking wordt nader ingezoomd op het systeem PRIS. Let op: deze uitwerking hoort bij CROW-publicatie 313 ‘Verkeerskundig beheer van regel- en informatiesystemen’. Bestel deze publicatie ook.