Verkeerskundig beheer van regel- en informatiesystemen Uitwerking deel C: Verkeerssignaleringssysteem (MTM)

  • Productgroep:Download / Bijlage
  • Soort:Gratis uitgave
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:20 dec 2012
  • Druk:1
  • Artikelnummer:313D
Prijs per stuk: Gratis

Dit is de uitwerking voor het verkeerssignaleringssysteem, behorende bij CROW-publicatie 313 ‘Verkeerskundig beheer van regel- en informatiesystemen’. Verkeerskundig beheer betreft de continue zorg voor een juiste inzet en werking van verkeerssystemen gedurende hun gehele levenscyclus. In deze uitwerking wordt ingezoomd op het verkeerssignaleringssysteem, ofwel MTM, hetgeen staat voor Motorway Traffic Management. Let op: deze uitwerking hoort bij CROW-publicatie 313 ‘Verkeerskundig beheer van regel- en informatiesystemen’. Bestel deze publicatie ook.