Verkeerskundig beheer van regel- en informatiesystemen

Uitwerking deel C: Verkeerssignaleringssysteem (MTM)

  • Productgroep:Download / Bijlage
  • Soort:Gratis uitgave
  • Datum uitgifte:20-12-2012
  • Druk:1
  • Artikelnummer:313D
  • Thema: Verkeersregelinstallatie
 
Gratis
  • Dit is de uitwerking voor het verkeerssignaleringssysteem, behorende bij CROW-publicatie 313 ‘Verkeerskundig beheer van regel- en informatiesystemen’. Verkeerskundig beheer betreft de continue zorg voor een juiste inzet en werking van verkeerssystemen gedurende hun gehele levenscyclus. In deze uitwerking wordt ingezoomd op het verkeerssignaleringssysteem, ofwel MTM, hetgeen staat voor Motorway Traffic Management. Let op: deze uitwerking hoort bij CROW-publicatie 313 ‘Verkeerskundig beheer van regel- en informatiesystemen’. Bestel deze publicatie ook.
Scroll naar boven