CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Verkeerskundig beheer van regel- en informatiesystemen

Uitwerking deel C: Dynamische Route-Informatie Panelen (DRIP’s)

  • Productgroep:Download / Bijlage
  • Soort:Gratis uitgave
  • Datum uitgifte:20-12-2012
  • Druk:1
  • Artikelnummer:313A
  • Thema: Verkeersregelinstallatie
 
Gratis
  • Dit is de uitwerking voor het systeem Dynamische Route-InformatiePanelen (DRIP’s), behorende bij CROW-publicatie 313 ‘Verkeerskundig beheer van regel- en informatiesystemen’. Verkeerskundig beheer betreft de continue zorg voor een juiste inzet en werking van verkeerssystemen gedurende hun gehele levenscyclus. In deze uitwerking wordt specifiek invulling gegeven aan het verkeerskundig beheer van het systeem DRIP’s en het DRIP-managementsysteem.

    Let op: deze uitwerking hoort bij CROW-publicatie 313 ‘Verkeerskundig beheer van regel- en informatiesystemen’. Bestel deze publicatie ook.
Scroll naar boven