Verdichting van de zandbaan

 • Productgroep:Download / Rapport
 • Soort:Gratis uitgave
 • Datum uitgifte:01-03-2004
 • Aantal pagina's:215
 • Grootte:21,4 MB
 • Bestand: PDF
 • Druk:1
 • Artikelnummer:D04-04

Deze publicatie is niet langer als drukwerk te bestellen. De inhoud ervan is opgenomen in de Online Kennismodule Grondwerk en funderingen.

 
Gratis
 • Dit rapport is gericht op de eigenschappen van typisch Nederlandse zanden. Het gaat onder meer in op dichtheid, relatieve dichtheid, verdichtingsgraad en de mechanische kwaliteit van zand die door de verdichting is verkregen.

  Als u dit product bestelt, ontvangt u het bestand op uw Mijn CROW-pagina.
 • 1 Inleiding en verantwoording
  1.1 Voorgeschiedenis
  1.2 Eerste werkgroepactiviteiten (1974 - 1982)
  1.3 Uitvoering proefvakken en interpretatie resultaten (1982 - 1992)
  1.4 Finale publicaties (1992 - 2000)
  1.4.1 Handboek Zandboek
  1.4.2 Verdichting van de zandbaan
  2 Mechanische kwaliteit van de zandbaan
  2.1 Spanningsvervormingsgedrag
  2.2 Verband tussen dichtheid en zandsoort
  2.2.1 Korrelgrootteverdeling
  2.2.2 Korrelvorm en oppervlakteruwheid
  2.3 Verband tussen dichtheid en verdichtingsgraad, c.q. relatieve dichtheid
  2.3.1 Mate van verdichting
  2.3.2 Verdichtingsgraad en relatieve dichtheid
  2.3.3 Keuze van de aanduiding voor de mate van verdichting
  2.3.4 Verband tussen verdichtingsgraad en relatieve dichtheid bij zand
  2.4 Dichtheidsveranderingen
  2.4.1 Ongeroerde en geroerde dichtheid
  2.4.2 Verticale volumeverandering van horizontale lagen
  2.4.3 Bulking of uitlevering
  2.4.4 Laagdikteverandering bij verdichting
  2.5 Verschijnselen bij verdichting
  2.5.1 Verdichtbaarheid
  2.5.2 Standaardproctorverdichting
  2.5.3 Verband tussen dichtheid en energieniveau
  2.5.4 Verband tussen dichtheid(stoename) en aantal machine-overgangen
  2.6 Verband tussen relatieve dichtheid en sterkte als functie van de zandparameters
  2.6.1 Weerstand tegen bezwijken en sterkteparameters
  2.6.2 Parameters, van invloed op de cohesie
  2.6.3 Parameters, van invloed op de schijnbare cohesie
  2.6.4 Verband tussen relatieve dichtheid en diepe-penetratieweerstand
  2.6.5 Verband tussen relatieve dichtheid en ondiepe-penetratieweerstand
  2.7 Verband tussen relatieve dichtheid en stijfheid als functie van de zandparameters
  2.7.1 Weerstand tegen vervorming en stijfheidsparameters
  2.7.2 Stijfheidsparameters, ontleend aan laboratorium- en terreinproeven
  2.7.3 Parameters, van invloed op de stijfheid
  2.7.4 Verband tussen stijfheid en penetratieweerstand
  3 Verdichtingsproefvakken
  3.1 Inleiding
  3.2 Algemene overwegingen
  3.3 Globale beschrijving van de oorspronkelijke Franse aanbevelingen RTR 1976
  3.3.1 RTR 1976
  3.3.2 Classificatie van grond
  3.3.3 Toestand van de grond in situ
  3.3.4 Weersomstandigheden bij de verdere verwerking
  3.3.5 Classificatie van het materieel
  3.3.6 Synthese: aanbevelingen voor verdichting
  3.4 Uitvoering van de verdichtingsproefvakken
  3.4.1 Algemeen
  3.4.2 Locatie van het proefterrein
  3.4.3 Zandsoorten: karakterisering en uitleveringsgedrag
  3.4.4 Trilwalsen; specificaties en inzet
  3.5 Metingen op de proefvakken
  3.5.1 Opzet en organisatie
  3.5.2 Dichtheidsmetingen
  3.5.3 Zakkingsmetingen
  3.5.4 Sonderingen boven de grensdiepte
  3.6 Conclusies uit de meetresultaten
  3.6.1 Opmerkingen vooraf
  3.6.2 Gemeten verdichtingseffect
  3.6.3 Waargenomen verdichtbaarheid van Nederlandse zanden
  3.6.4 Waargenomen effectiviteit van de gebruikte trilwalsen
  3.6.5 Toetsing van de proefvakresultaten aan de aanbevelingen RTR 1976
  3.6.6 Werkgroepconclusies, vastgelegd in notities
  3.7 Globale beschrijving van de nieuwe Franse richtlijnen GTR 1992
  3.7.1 GTR 1992
  3.7.2 Classificatie en in-situ-toestand van de grond
  3.7.3 Verwerking van grond voor aanvulling en ophoging
  3.7.4 Verwerking van grond voor de tussenlaag (zandbed)
  3.7.5 Verdichtingsaanbevelingen
  4 Analyse verdichting en verdichtingscontrole aardenbaan
  4.1 Inleiding
  4.2 Kwaliteit en voorschriften
  4.2.1 Kwaliteitseisen
  4.2.2 Functioneel-economische eisen
  4.2.3 Kwaliteitscontrole
  4.2.4 Kwaliteit en controle in de praktijk
  4.3 Het materiaal zand
  4.3.1 Geologische aspecten
  4.3.2 Overwegingen bij keuze en verdere verwerking van zand
  4.3.3 Nadere identificatie door middel van bepaling van de korrelgrootteverdeling
  4.3.4 Nadere identificatie door middel van bepaling van de Proctorcurve
  4.3.5 Nadere identificatie door middel van de zandequivalentproef
  4.3.6 Nadere identificatie door middel van de bepaling van de methyleenblauwwaarde
  4.4 Het verdichtingsproces in situ
  4.4.1 Het verdichtingsmechanisme
  4.4.2 In-situ-verdichtingsapparatuur voor wat betreft walsen
  4.4.3 Trilwalsspecificaties
  4.4.4 Het trilverdichtingsproces theoretisch
  4.4.5 Keuze en inzet van de trilwals in de praktijk
  4.5 Opleveringscontrole
  4.5.1 Algemeen
  4.5.2 De mondiale situatie
  4.5.3 De Nederlandse situatie
  4.5.4 Nadere kritische beschouwingen inzake de Nederlandse situatie
  4.5.5 Oorzaken van afkeuring
  5 Conclusies
  5.1 Algemene constateringen
  5.2 Mechanische kwaliteit door verdichting
  5.2.1 Dichtheid
  5.2.2 Relatieve dichtheid en verdichtingsgraad
  5.2.3 Verband tussen verdichtingsgraad/relatieve dichtheid en mechanische kwaliteit
  5.2.4 Schijnbare cohesie en vochtgevoeligheid
  5.2.5 Verdichtbaarheid
  5.3 Aspecten van trilwalsverdichting van zand
  5.3.1 De zandsoort
  5.3.2 De trilwals
  5.3.3 De randvoorwaarden
  5.3.4 De controle
  Literatuurlijst
  Appendices
  A Nota over de problematiek in verband met de verdichting van een zandbed van de weg
  B Conclusies uit de slagsondeergrafieken
  C Stellingen
  D Conclusies en aanbevelingen
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven