Verbetering aanvangsstroefheid van SMA

  • Productgroep:Drukwerk / Infoblad
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):
  • Datum uitgifte:01 jan 2003
  • Aantal pagina's:18
  • Druk:1
  • Artikelnummer:648

Vlak na aanleg kan de stroefheid van steenmastiekasfalt (sma) laag zijn, zowel in droge als in natte toestand. U kunt hier veel verbetering in brengen door op een juiste manier af te strooien. In dit infoblad leest u er meer over.