Verbeteren veiligheid op en nabij AHOB-overwegen

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:01 mei 2002
  • Aantal pagina's:62
  • Druk:1
  • ISBN:90 6628 366 1
  • Artikelnummer:168
Prijs per stuk: € 39,00
Excl. 6% BTW

Deze publicatie ondersteunt rail- en wegbeheerders om de veiligheid op en bij overwegen te vergroten. U vindt veel toepasbare en kansrijke maatregelen om het aantal doden en gewonden op de Nederlandse overwegen terug te dringen.
Samenvatting
1 Inleiding
1.1 Algemeen
1.2 Leeswijzer
1.3 Begrippenlijst
2 Beleid veiligheid overwegen en reikwijdte van de publicatie
2.1 Type overwegbeveiliging
2.2 Ongevallen
2.3 Verantwoordelijk beheerder
2.4 Aanpak langere termijn
3 Rapport Railned: Verbeteren Veiligheid op (AHOB-) Overwegen
3.1 Algemeen
3.2 Risicoanalyse
3.3 Aanvullende studies
3.4 Effectinschatting
3.5 Geselecteerde maatregelen
4 Selectiemethode maatregelen en verantwoordelijk beheerder
4.1 Algemeen
4.2 Methode via een onveilige overwegsituatie
4.3 Methode via inrichting overwegomgeving
4.3.1 Veel langzaam verkeer
4.3.2 Lange sluitingstijden
4.3.3 Stagnatie van ontruiming
4.3.4 Snelheid van het wegverkeer
4.4 Verantwoordelijk beheerder
5 Toepasbare maatregelen
5.1 Algemeen
5.2 Verlengen achterboom
5.2.1 Toepassingsgebied
5.2.2 Uitvoering
5.2.3 Maatvoering
5.2.4 Combinatiemogelijkheden
5.2.5 Positieve aspecten
5.2.6 Negatieve aspecten
5.2.7 Voorbeeld
5.2.8 Aanbeveling
5.3 Aanbrengen of verlengen van een voet- en/of fietspadboom aan open zijde overweg
5.3.1 Toepassingsgebied
5.3.2 Uitvoering
5.3.3 Maatvoering
5.3.4 Combinatiemogelijkheden
5.3.5 Positieve aspecten
5.3.6 Negatieve aspecten
5.3.7 Voorbeeld
5.3.8 Aanbeveling
5.4 Filewaarschuwing
5.4.1 Toepassingsgebied
5.4.2 Uitvoering
5.4.3 Maatvoering
5.4.4 Combinatiemogelijkheden
5.4.5 Positieve aspecten
5.4.6 Negatieve aspecten
5.4.7 Voorbeeld
5.4.8 Aanbeveling
5.5 Voorwaarschuwingslichten uitvoeren met flitslichten
5.5.1 Toepassingsgebied
5.5.2 Uitvoering
5.5.3 Maatvoering
5.5.4 Combinatiemogelijkheden
5.5.5 Positieve aspecten
5.5.6 Negatieve aspecten
5.5.7 Voorbeeld
5.5.8 Aanbeveling
5.6 Drempel vóór overweg
5.6.1 Toepassingsgebied
5.6.2 Uitvoering
5.6.3 Maatvoering
5.6.4 Combinatiemogelijkheden
5.6.5 Positieve aspecten
5.6.6 Negatieve aspecten
5.6.7 Voorbeeld
5.6.8 Aanbeveling
5.7 Aanbrengen middengeleider
5.7.1 Toepassingsgebied
5.7.2 Uitvoering
5.7.3 Maatvoering
5.7.4 Combinatiemogelijkheden
5.7.5 Positieve aspecten
5.7.6 Negatieve aspecten
5.7.7 Voorbeeld
5.7.8 Aanbeveling
5.8 Doortrekken voet- en fietspaden over de overweg
5.8.1 Toepassingsgebied
5.8.2 Uitvoering
5.8.3 Maatvoering
5.8.4 Combinatiemogelijkheden
5.8.5 Positieve aspecten
5.8.6 Negatieve aspecten
5.8.7 Voorbeeld
5.8.8 Aanbeveling
5.9 Afkruisen kruisingsvlakken langzaam verkeer
5.9.1 Toepassingsgebied
5.9.2 Uitvoering
5.9.3 Maatvoering
5.9.4 Combinatiemogelijkheden
5.9.5 Positieve aspecten
5.9.6 Negatieve aspecten
5.9.7 Voorbeeld
5.9.8 Aanbeveling
5.10 Doortrekken middenstreep over de overweg
5.10.1 Toepassingsgebied
5.10.2 Uitvoering
5.10.3 Maatvoering
5.10.4 Combinatiemogelijkheden
5.10.5 Positieve aspecten
5.10.6 Negatieve aspecten
5.10.7 Voorbeeld
5.10.8 Aanbeveling
6 Overige maatregelen
6.1 Algemeen
6.2 Overige maatregelen op AHOB-overwegen
6.2.1 Aanbrengen hangwerk onder boom
6.2.2 Vergroten achtergrondschild
6.2.3 Aanbrengen ribbels dwars over de weg
6.2.4 Scheiden snel- en langzaam verkeer op de overweg
6.2.5 Plaatsen portaal/uitlegger direct voor de overweg
6.2.6 Overweg met vluchtsluis
6.2.7 Kantbelijning bevloering met reflectoren of reflecterende verf
6.2.8 Flexibele scheiding van hoofdrijbaan met parallelwegen en/of fietspaden
6.2.9 Wijzigen knipperfrequentie
6.3 Mini-ahob
6.3.1 Toepassingsgebied
6.3.2 Uitvoering
6.3.3 Maatvoering
6.3.4 Combinatiemogelijkheden
6.3.5 Positieve aspecten
6.3.6 Negatieve aspecten
6.3.7 Voorbeeld
6.3.8 Aanbeveling
6.4 Inrichting van de directe overwegomgeving
6.4.1 Oversteek voetgangers en fietsers
6.4.2 ‘Verkeerd’ gebruik van fietspaden
6.4.3 Veilige ontruiming overweg
6.4.4 Lengteprofiel over overweg
Literatuur
Bijlage 1: Relatie ongevaloorzaken en mogelijk toepasbare maatregelen
Bijlage 2: Relatie wegcategorie, overwegsituatie en mogelijke maatregel
Bijlage 3: Railned Rapport: Verbeteren Veiligheid op (AHOB-) Overwegen