Verantwoord aanbrengen elementenverharding afweging tussen handmatig en mechanisch straatwerk

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Infrastructuur, Werk en Veiligheid
  • Datum uitgifte:03 mei 2013
  • Druk:1
  • ISBN:978 90 6628 619 1
  • Artikelnummer:324

Moet u handmatig of mechanisch straten? De CROW-publicatie ‘Verantwoord aanbrengen elementenverharding’ helpt u om deze afweging te maken. De publicatie draagt bij aan een betere samenwerking in de bestratingsketen, aan verantwoord straten en aan de vermindering van de fysieke belasting van de straatmaker.

Prijs per stuk: € 49,00
Excl. 6% BTW

Deze publicatie beschrijft stap voor stap welke problemen vanuit de praktijk worden ervaren bij de eisen die de overheid stelt aan de verwerking van elementenverhardingen. Per probleem zijn een richtlijn en begeleidende beschrijvingen opgenomen. De publicatie wordt geleverd met een handige instructiekaart.

‘Verantwoord aanbrengen elementenverharding’ is een actualisatie van ‘Mechanisch aanbrengen elementenverhardingen’ (publicatie 282).
Samenvatting
Inleiding
1 Mechanisch aanbrengen
1.1 Ontwerpkeuze
1.2 Ketenproces
1.3 Resterend handwerk bij mechanisch verwerken
1.4 Essentiële factoren
2 Het afwegingskader
2.1 Stand der techniek
2.2 De matrix
3 Handmatig werk
3.1 Onderzoek gezond handwerk
3.2 Basiseisen voor verantwoord handmatig straten
4 Overeenkomsten en samenwerking
4.1 Het straatwerkplan
4.2 De opdrachtgever en het straatwerkplan
4.3 Borging in de praktijk
4.4 Onderhoud(stermijn)
4.5 Ingebruikname
Literatuur
Bijlagen
Bijlage I Matrix aanbrengen elementenverharding
Bijlage II Achtergronden wettelijk kader
Bijlage III Voorbeelden van aanlevering mechanische pakketten
Bijlage IV RAW-teksten
Bijlage V Model straatwerkplan
Bijlage VI Model logboek bestratingswerk
Bijlage VII Praktijkonderzoek (werkgroep 2009)