Veranderingen in mobiliteit . Editie: verandering in reisgedrag

  • Productgroep:Download / Publicatie
  • Soort:Gratis uitgave
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:06 nov 2013
  • Aantal pagina's:27
  • Druk:1
  • Artikelnummer:K-D001

Op het Nationaal verkeerskundecongres 2013 is het eerste boek uit de reeks 'Veranderingen in mobiliteit' gepresenteerd. Jaarlijks voeren ANWB, CROW en het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) een onder­zoek uit over veranderingen in mobiliteit, waarin een bepaald thema centraal staat.

Prijs per stuk: Gratis

Thema 2013: Verandering in reisgedrag 

Het thema van de 2013-editie is ‘Verandering in reisgedrag’. Hoe verplaatsen we ons? Wat zien we binnen enkele jaren veranderen? Het reisgedrag in ons land verandert, zo blijkt uit het onderzoek. Het duidelijkst manifesteert zich deze ontwikkeling door de afname van files. Natuurlijk, het is crisis, maar dat verklaart het verschijnsel maar gedeeltelijk. Er is meer aan de hand: thuiswerken, verminderd autobezit onder jongeren, meer autodelen, meer webwinkelen, meer ouderen op de weg en meer (e-)fietsgebruik. 
 
De resultaten van het onderzoek onder weggebruikers (uitgevoerd door ANWB) en verkeersprofessionals (uitgevoerd door CROW/KpVV) zijn door deskundigen geanalyseerd. Het geheel is aangevuld met een visie op de toekomst door trendwatcher Adjied Bakas. Dit alles is in boekvorm verschenen en wordt alleen als print op het Nationaal verkeerskundecongres uitgedeeld aan de deelnemers.
 
4 Voorwoord CROW De verkeerskundige
5 Voorwoord ANWB De weggebruiker
6 Veranderend reisgedrag
10 TREND: We fietsen meer
12 TREND: Niet naar kantoor
14 TREND: Efficiënter autogebruik
16 TREND: Auto én fiets én ov
18 TREND: Minder files
20 TREND: Webwinkelen
24 TREND: Vergrijzing
26 Adjiedj Bakas: Mobiliteit in het teken
van soberheid en duurzaamheid