Veilig oversteken? Vanzelfsprekend!

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:01 okt 2006
  • Aantal pagina's:68
  • Druk:1
  • ISBN:90 6628 479 x
  • Artikelnummer:226
Prijs per stuk: € 59,00
Excl. 6% BTW

Met de aanbevelingen uit deze publicatie bepaalt u wat in sommige situaties de optimale oversteekvoorziening voor voetgangers is. De publicatie beschrijft onder meer de methoden waarmee u de looproutes voor voetgangers vaststelt. Daarna gaat de publicatie dieper in op de locatie en het ontwerp van de oversteekvoorziening.
Woord vooraf
Samenvatting
1 Inleiding
1.1 Aanleiding
1.2 Doel
1.3 Leeswijzer
2 Kenmerken en oorzaken van ongevallen met voetgangers
2.1 Kenmerken van de ongevallen
3 Uitgangspunten en randvoorwaarden
3.1 De voetganger
3.2 Functionaliteit
3.3 Belevingswaarde
3.4 Mensen met een mobiliteitshandicap
4 Looproutes en verkeersnetwerken
4.1 Looproutes voetgangers
4.1.1 Voetgangersrelaties
4.1.2 Bepalen looproutes
4.2 Netwerk gemotoriseerd verkeer
4.2.1 Functies van wegen
4.2.2 Inrichtingseisen
4.3 Verspreide oversteekrelaties
5 Invloedsfactoren oversteekbaarheid
5.1 Algemeen
5.2 Kenmerken overstekende voetganger
5.2.1 Loopsnelheid
5.2.2 Oversteektijd en wachttijd
5.3 Gemotoriseerd verkeer
5.3.1 Snelheid
5.3.2 Intensiteiten
5.4 Infrastructuur
5.4.1 Zichtomstandigheden
5.4.2 Oversteeklengte en oversteken in etappen
5.5 Voorrangsregelingen
5.6 Ongelijkvloerse kruisingen
6 Strategie verbeteren oversteekbaarheid
6.1 Aanleidingen voor maatregelen
6.2 Uitgangspunten voor het ontwerp
6.3 Indeling van maatregelen
6.4 Aanpak per wegcategorie
6.4.1 Erftoegangsweg
6.4.2 Gebiedsontsluitingsweg
6.4.3 Stroomweg
7 Oversteekbaarheid (zonder voorrang)
7.1 Verkleinen van de oversteeklengte
7.2 Snelheidsverlagende voorzieningen
7.3 Middengeleider
7.4 Ondersteunende middelen oversteekplaats
7.5 Mensen met een mobiliteitshandicap
8 Oversteekplaatsen met vrije doorgang
8.1 Algemeen
8.2 Voetgangersoversteekplaats (VOP)
8.2.1 Toepassing
8.2.2 Uitvoering
8.3 Oversteek op kruispunten
8.3.1 Oversteekplaats
8.3.2 Uitritconstructie
8.4 Verkeersbrigadiers
9 Verkeersregelinstallaties
9.1 Algemeen
9.2 Toepassing
9.3 Regeling van verkeerslichten
9.4 Voetgangersdetectie en signalen
10 Ongelijkvloerse kruisingen
10.1 Toepassing
10.2 Keuze tunnel of brug
10.3 Tunnel
10.4 Brug
10.5 Hoogteverschillen
Literatuur
Bijlagen:
I Begrippenlijst
II Relevante wetgeving ten aanzien van oversteken en oversteekvoorzieningen
III Mensen met een mobiliteitshandicap
IV RAW-systematiek