CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Veilig oversteken? Vanzelfsprekend!

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:01-10-2006
 • Aantal pagina's:68
 • Druk:1
 • ISBN:90 6628 479 x
 • Artikelnummer:226
 • Thema: Verkeersveiligheid, Voetganger
 
€ 70,00
excl. 9% btw
 • Met de aanbevelingen uit deze publicatie bepaalt u wat in sommige situaties de optimale oversteekvoorziening voor voetgangers is. De publicatie beschrijft onder meer de methoden waarmee u de looproutes voor voetgangers vaststelt. Daarna gaat de publicatie dieper in op de locatie en het ontwerp van de oversteekvoorziening.
 • Woord vooraf
  Samenvatting
  1 Inleiding
  1.1 Aanleiding
  1.2 Doel
  1.3 Leeswijzer
  2 Kenmerken en oorzaken van ongevallen met voetgangers
  2.1 Kenmerken van de ongevallen
  3 Uitgangspunten en randvoorwaarden
  3.1 De voetganger
  3.2 Functionaliteit
  3.3 Belevingswaarde
  3.4 Mensen met een mobiliteitshandicap
  4 Looproutes en verkeersnetwerken
  4.1 Looproutes voetgangers
  4.1.1 Voetgangersrelaties
  4.1.2 Bepalen looproutes
  4.2 Netwerk gemotoriseerd verkeer
  4.2.1 Functies van wegen
  4.2.2 Inrichtingseisen
  4.3 Verspreide oversteekrelaties
  5 Invloedsfactoren oversteekbaarheid
  5.1 Algemeen
  5.2 Kenmerken overstekende voetganger
  5.2.1 Loopsnelheid
  5.2.2 Oversteektijd en wachttijd
  5.3 Gemotoriseerd verkeer
  5.3.1 Snelheid
  5.3.2 Intensiteiten
  5.4 Infrastructuur
  5.4.1 Zichtomstandigheden
  5.4.2 Oversteeklengte en oversteken in etappen
  5.5 Voorrangsregelingen
  5.6 Ongelijkvloerse kruisingen
  6 Strategie verbeteren oversteekbaarheid
  6.1 Aanleidingen voor maatregelen
  6.2 Uitgangspunten voor het ontwerp
  6.3 Indeling van maatregelen
  6.4 Aanpak per wegcategorie
  6.4.1 Erftoegangsweg
  6.4.2 Gebiedsontsluitingsweg
  6.4.3 Stroomweg
  7 Oversteekbaarheid (zonder voorrang)
  7.1 Verkleinen van de oversteeklengte
  7.2 Snelheidsverlagende voorzieningen
  7.3 Middengeleider
  7.4 Ondersteunende middelen oversteekplaats
  7.5 Mensen met een mobiliteitshandicap
  8 Oversteekplaatsen met vrije doorgang
  8.1 Algemeen
  8.2 Voetgangersoversteekplaats (VOP)
  8.2.1 Toepassing
  8.2.2 Uitvoering
  8.3 Oversteek op kruispunten
  8.3.1 Oversteekplaats
  8.3.2 Uitritconstructie
  8.4 Verkeersbrigadiers
  9 Verkeersregelinstallaties
  9.1 Algemeen
  9.2 Toepassing
  9.3 Regeling van verkeerslichten
  9.4 Voetgangersdetectie en signalen
  10 Ongelijkvloerse kruisingen
  10.1 Toepassing
  10.2 Keuze tunnel of brug
  10.3 Tunnel
  10.4 Brug
  10.5 Hoogteverschillen
  Literatuur
  Bijlagen:
  I Begrippenlijst
  II Relevante wetgeving ten aanzien van oversteken en oversteekvoorzieningen
  III Mensen met een mobiliteitshandicap
  IV RAW-systematiek
Scroll naar boven