Van parkeerbeheer naar mobiliteitsmanagement Brochure nr. 6 Parkeerbeleid is meer dan parkeren

  • Productgroep:Download / Brochure
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:01 mei 2003
  • Grootte:1,84 MB
  • Bestand:PDF
  • Druk:1
  • Artikelnummer:D565
Prijs per stuk: € 19,00
Excl. 6% BTW

Deze brochure beschrijft hoe diverse gemeenten integraal parkeerbeleid hebben ingevoerd. De gemeenten kozen voor een gebiedsgerichte aanpak en betrokken daar meerdere partijen bij. Vanuit de ervaringen van de gemeenten zijn aanbevelingen opgesteld. Daarmee kunt u zelf invulling geven aan de inhoudelijke en procesmatige aspecten van integraal parkeerbeleid.

Als u dit product bestelt, ontvangt u het bestand op uw Mijn CROW-pagina.
Tien gouden tips
Acht voorbeelden uit de praktijk
Parkeermaatregelen in vogelvlucht
Overige maatregelen voor de mobiliteit
Werken aan mobiliteitsmanagement
Meer informatie en literatuur