Van langsvlakheid naar restzetting

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:02-11-2011
 • Aantal pagina's:176
 • Druk:1
 • ISBN:978 90 6628 590 3
 • Artikelnummer:304

Deze publicatie is niet langer als drukwerk te bestellen. De inhoud ervan is opgenomen in de Online Kennismodule Grondwerk en funderingen.

 
€ 62,00
excl. 6% btw
 • Langsonvlakheid is een belangrijke maat voor het comfort en de veiligheid van een weg. In geïntegreerde contracten stellen wegbeheerders steeds vaker eisen aan de langsonvlakheid. Maar welke eis kunt u gezien de projectomstandigheden het beste stellen? En hoe bepaalt u als ontwerper van de verharding dat u aan deze eis voldoet? Vragen die voor de hand liggen, maar waarop het antwoord moeilijk te geven is. Tal van grootheden spelen daarbij namelijk een rol. Deze uitgave gaat in op alle facetten van langsonvlakheid en geeft een praktische leidraad met aanbevelingen en gereedschappen richting ontwerpers en adviseurs. Zowel aan de opdrachtgevers- als aan de opdrachtnemerszijde.
 • Samenvatting
  Inleiding
  1 Eisen voor langsvlakheid
  2 Langsvlakheidseis in relatie tot bouw- en onderhoudskosten
  3 Voorspellen van restzettingsverschillen
  4 Invloeden op de nauwkeurigheid van zettingsberekeningen
  5 Praktische handleiding voor de voorspelling van de langsonvlakheid
  Literatuur
  Bijlagen:
  I Berekeningsmethode voor de kans op het voldoen aan een langsvlakheidseis
  II Schatten van de kans op het missen van een geul bij grondonderzoek
  III Analyse van de invloed van klink op verschillen in restzetting
  IV Invloed van de geotechnisch ontwerper op de zettingsberekening
  V Invloed van zettingsmetingen op de nauwkeurigheid van zettingsprognoses
  VI Ontwerpgrafieken
  VII Verwachte winst door verkleining van onzekerheden op basis van foutenbronnen
  VIII Lijst van begrippen en trefwoorden
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven