CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

UPDATE 8: Verkeersveiligheid

 • Productgroep:Download / Publicatie
 • Soort:Gratis uitgave
 • Datum uitgifte:03-10-2013
 • Druk:1
 • Artikelnummer:K-D14926
 • Thema: Verkeersveiligheid

Verkeersonveiligheid leidt tot groot leed en minder groot leed. We zijn van nature geneigd om het grote leed als maatstaf te nemen voor beleid. En omdat het aantal verkeersdoden bijna jaarlijks afneemt, zakt de belangstelling voor verkeersveiligheid weg. Het aantal ernstig verkeersgewonden is echter vele malen groter dan het aantal verkeersdoden. En dit aantal blijft in schrikbarend tempo stijgen. Helemaal onopgemerkt blijft dat gelukkig niet.

 
Gratis
 • Verschillende instanties en onderzoekinstituten dragen oplossingen aan die wel degelijk een kentering kunnen brengen. Soms is met eenvoudige middelen al veel te bereiken, maar er zijn situaties waar meer ingrijpende infrastructurele aanpassingen nodig zijn en daar ontbreekt in deze tijd vaak het geld voor.

  Dat is wellicht ook de reden dat er ook steeds meer aandacht komt voor gedragsbeïnvloeding en verkeerseducatie. Hopelijk draagt deze Update bij aan het besef dat het tijd wordt voor een meer strategische aanpak ten aanzien van gedragsbeïnvloeding en verkeerseducatie.

  In deze Update interviews over de belangrijkste uitdagingen:

  • Wat mag je verwachten van verkeerseducatie?
  • Moet je goed gedrag belonen of ongewenst gedrag harder bestraffen?
  • Onbewuste gedragsbeïnvloeding lijkt een nieuwe trend. Is die kansrijk?
  • Is er nog een ander spoor denkbaar naast of in plaats van voorlichtingscampagnes en dergelijke, namelijk het beïnvloeden van de mindset van de weggebruiker?
  • Zijn met zachte maatregelen ook harde resultaten te boeken?

  In de Update gaan we samen met belanghebbenden, experts en praktijkdeskundigen op zoek naar de antwoorden.

  Let op! Deze publicatie was beschikbaar als drukwerk en wordt nu alleen digitaal aangeboden.

Scroll naar boven