CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

UPDATE 7: Doelgroepenvervoer

 • Productgroep:Download / Publicatie
 • Soort:Gratis uitgave
 • Datum uitgifte:14-12-2012
 • Druk:1
 • Artikelnummer:K-D14027
 • Thema: Doelgroepen

In deze Update staat het collectief vervoer centraal, met het accent op doelgroepenvervoer. Dat is op dit ogenblik ook in veel gemeenten het geval is. Naast het Wmo-vervoer, het leerlingenvervoer en het WSW-vervoer, krijgen gemeenten binnenkort ook te maken met de gevolgen van het regeerakkoord waarin staat dat vanaf 2015 de extramurale zorg (waaronder het vervoer naar dagbesteding) wordt overgeheveld naar het gemeentelijk domein.

 
Gratis
 • Het zal niet eenvoudig zijn om het doelgroepenvervoer in Nederland efficiënter te organiseren. Er wordt flink gekort op het doelgroepenvervoer, terwijl de vraag groeit door de toename van het aantal ouderen. Misschien ligt de sleutel wel bij een aanpak zoals we die in Zweden en Denemarken zien en die in deze Update ook aan de orde komt.

  In deze editie van onze Update zetten we een aantal ontwikkelingen, ervaringen en meningen in perspectief.
  • Wat zijn de belangrijkste uitdagingen rond het collectief vervoer?
  • Welke kansen/mogelijkheden zijn er om invulling te geven aan deze uitdagingen?
  • En wat zijn belangrijke struikelblokken?
  • Wie is er verantwoordelijk voor goed doelgroepenvervoer?
  • En wat mag worden verwacht van de gebruikers van het doelgroepenvervoer?

  In de Update gaan we samen met belanghebbenden, experts en praktijkdeskundigen op zoek naar de antwoorden.
Scroll naar boven