CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

UAVgc: ruim baan voor innovatieve contracten

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:01-12-2004
 • Aantal pagina's:108
 • Druk:1
 • ISBN:90 6628 422 6
 • Artikelnummer:212
 
€ 70,00
excl. 9% btw
 • Deze publicatie geeft inzicht in ervaringen die de bouwsector tussen 2000 en 2004 opdeed met de UAVgc. En in de lessen die daarbij zijn geleerd. U krijgt daardoor inzicht in het onderscheid tussen het traditionele U.A.V. 1989-kader en de UAVgc (Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen).

   

 • 1 Inleiding
  2 UAVgc als contractueel kader voor het geïntegreerd samenwerkingsconcept
  2.1 Flexibiliteit van het kader
  2.2 Het UAVgc – contract
  2.3 Aanbesteding van geïntegreerde contracten
  3 UAVgc vier jaar in de praktijk, resultaten van de proef- en implementatieperiode
  3.1 Opzet van de proef- en implementatieperiode
  3.2 Praktijkervaringen
  3.3 Algemene indrukken
  3.4 Inhoudelijke beschouwingen
  3.4.1 Toepassingsgebied
  3.4.2 Cultuur en gedrag
  3.4.3 Gebruik bestaande standaarden
  3.4.4 Vastlegging van het werk
  3.4.5 Structuur van de contractdocumenten
  3.4.6 Aanbesteden
  3.4.7 Betrokkenheid Opdrachtgever
  3.4.8 Vaste verantwoordelijkheden Opdrachtgever
  3.4.9 Vaste verantwoordelijkheden Opdrachtnemer
  3.4.10 Verantwoordelijkheden, risico’s
  3.4.11 Bodem
  3.4.12 Vergunningen
  3.4.13 Meer- en minderwerk versus wijzigingen
  3.4.14 Toetsing en acceptatie versus goedkeuring
  3.4.15 Kostenverhoging en vertraging
  3.4.16 Onderaanneming versus zelfstandige hulppersonen (ZHP)
  3.4.17 Communicatie met de projectomgeving
  3.4.18 Onderhoudstermijn of meerjarige onderhoudsperiode
  3.4.19 Aansprakelijkheid na oplevering
  4 Het Geïntegreerd Samenwerkingsconcept, SYSgc
  4.1 UAV-GC: flexibel kader
  4.2 Flexibel kader: projectgebonden invullen
  4.3 Doelstelling SYSgc
  4.4 Gerelateerde projecten
  5 Conclusies en aanbevelingen
  5.1 UAVgc in de praktijk
  5.2 Kaders en hulpmiddelen
  5.3 Voorlichting en instructie
  Bijlagen
  I Overzicht geregistreerde projecten in Proef- en implementatieperiode
  II Samenvatting aan te brengen wijzigingen in de UAV-GC 2000 Matrix ‘niet (tijdig) verkrijgen vergunningen’ in relatie tot schorsing, ontbinding en opzegging
Cursus
Leer in één dag de juridische en praktische consequenties van het gebruik van de UAV-GC 2005 tijdens onze basiscursus.
Meer informatie
Scroll naar boven