Tweestrooksweg met inhaalstroken

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:01 jul 2008
  • Aantal pagina's:68
  • Druk:1
  • ISBN:978 90 6628 517 0
  • Artikelnummer:263

Deze publicatie gaat in op de tweestrooksweg met inhaalstroken: de 2+1-weg. Bij dit wegtype is de middelste rijstrook om en om als inhaalstrook gekoppeld aan een van beide rijrichtingen. De publicatie behandelt het ontwerp van het dwarsprofiel en de inhaalstroken. Bijzondere aandacht is er voor de beëindiging van de inhaalstroken.

Errata
Woord vooraf
Samenvatting
1 Inleiding
1.1 Aanleiding
1.2 Doel
1.3 Leeswijzer
2 Knelpunten enkelbaanswegen
2.1 Afwikkelingscapaciteit
2.2 Kwaliteit verkeersafwikkeling
2.3 Verkeersveiligheid
3 Toepassingsgebied wegtype 2+1
3.1 Netwerkfunctie
3.2 Regionale stroomwegen
3.2.1 Verkeersafwikkeling
3.2.2 Verkeersveiligheid
3.2.3 Conclusies
3.3 Gebiedsontsluitingswegen
3.3.1 Verkeersafwikkeling
3.3.2 Verkeersveiligheid
3.3.3 Conclusies
4 Dwarsprofiel
4.1 Algemeen
4.2 Dwarsprofiel regionale stroomweg
4.2.1 Normaal dwarsprofiel
4.2.2 Fasering dwarsprofiel
4.3 Dwarsprofiel gebiedsontsluitingsweg
4.4 Ontwerpelementen van het dwarsprofiel
4.4.1 Rijrichtingscheiding
4.4.2 Rijstrook
4.4.3 Redresseerstrook
4.4.4 Markering
4.4.5 Verkanting
4.4.6 Buitenberm
5 Inhaalstrook en wisselpunten
5.1 Locatie en lengte inhaalstrook
5.2 Wisselpunten in wegvakken
5.2.1 Wisselbeginpunt
5.2.2 Wisseleindpunt
5.3 Wisselpunten nabij ongelijkvloerse aansluitingen
5.3.1 Wisselbeginpunt
5.3.2 Wisseleindpunt
5.4 Wisselpunten nabij gelijkvloerse kruispunten
5.4.1 Wisselbeginpunt
5.4.2 Wisseleindpunt
6 Overige voorzieningen
6.1 Bebakening, markering en bebording
6.2 Bewegwijzering en openbare verlichting
6.2.1 Bewegwijzering
6.2.2 Openbare verlichting
6.3 Vluchthavens en bushalten
6.3.1 Vluchthavens
6.3.2 Bushalten
6.4 Doelgroepstroken en parallelvoorzieningen
6.4.1 Doelgroepstroken
6.4.2 Parallelvoorzieningen
7 Aandachtspunten
7.1 Incidentmanagement
7.2 Beheer en onderhoud
7.3 Milieu
7.4 Kosten
Literatuur
Begrippenlijst