Turborotondes

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:01 jun 2008
  • Aantal pagina's:128
  • Druk:1
  • ISBN:978 90 6628 513 2
  • Artikelnummer:257
Prijs per stuk: € 79,00
Excl. 6% BTW

In deze publicatie vindt u uitgebreide informatie over het ontwerp, de vormgeving, de inrichting en uitrusting van turborotondes. De publicatie helpt u te bepalen of een turborotonde een goede oplossing is. Op de bijgevoegde cd-rom vindt u een groot aantal basisontwerpen.

Bekijk een simulatie van een turborotonde:

Samenvatting
1 Inleiding
2 De turbo rotonde als kruispuntvorm
2.1 Waarom deze publicatie?
2.2 Wat is een turbo rotonde?
2.3 Verkeersveiligheid
2.4 Rijlijnen
2.5 Beleid
3 Afweging kruispuntvorm
3.1 Inleiding
3.2 Bestaand kruispunt als uitgangspunt
3.3 Keuze kruispunttype
3.4 Selectie optimale turbovariant
4 Kenmerken turbo rotondes
4.1 Turborotonde met varianten
4.1.1 Varianten op de basisvorm
4.1.2 Partiële turbo rotonde
4.1.3 Samengestelde turbo rotonde
4.2 Doorrijsnelheid
4.3 Fietspassage
4.3.1 Fietsers op enkelstrooks- en turbo rotondes
4.3.2 Aanbevelingen voor de fietspassage
5 Vormgeving turbo rotondes
5.1 Basisprincipes en ontwerpelementen
5.1.1 Maatgevend ontwerpvoertuig
5.1.2 Translatieas basisturbo-, ei-, knie- en spiraalrotonde
5.1.3 Hoofdmaatvoering basisturbo-, ei-, knie- en spiraalrotonde
5.1.4 Maatvoering rotorrotonde
5.1.5 Maatvoering sterrotonde
5.2 Detaillering maatvoering ontwerpelementen
5.2.1 Middeneiland
5.2.2 Start linkerkant binnenste rijstrook
5.2.3 (Brom)fietsoversteek
5.2.4 Splitsen, samenvoegen en invoegen
5.2.5 Verhoogde rijstrookscheiding
5.2.6 Rotondebermen
5.3 Voorzieningen voor specifieke gebruikersgroepen
5.3.1 Motorrijders
5.3.2 Grote voertuigen
5.3.3 Landbouwvoertuigen
5.3.4 Openbaar vervoer
5.3.5 Bromfietsers
5.3.6 Voetgangers
6 Inrichting en uitrusting
6.1 Bewegwijzering
6.2 Pijlmarkering
6.3 Bebording en bebakening
6.4 Belijning
6.5 Verlichting
6.6 Elementen op het middeneiland
6.7 Overige aspecten
7 Turboverkeersplein
7.1 Blik in de toekomst
7.2 Indicatie maatvoering
7.3 Voorbeelden
Literatuur
Bijlagen:
I Begripsomschrijvingen
II Locaties van turbo rotondes in Nederland
III Afweging kruispuntvorm
IV Doorrijsnelheid en bestreken baan
V Communicatie