CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Trambaanconstructies in stedelijk gebied

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:01-12-2004
 • Aantal pagina's:92
 • Druk:1
 • ISBN:90 6628 415 3
 • Artikelnummer:206
 • Thema: Railverkeer
 
€ 60,00
excl. 9% btw
 • Door samen te werken, kunnen inrichters van de openbare ruimte en trambaantechnici de juiste trambaanconstructie kiezen in een stedelijk gebied. Deze publicatie gaat in op de voor- en nadelen van verschillende constructietypes. Die informatie helpt bijvoorbeeld beleidsmakers, beslissers en stedenbouwkundigen om tot een goed onderbouwde keuze te komen.
 • Woord vooraf
  Samenvatting
  1 Inleiding
  1.1 Aanleiding
  1.2 Leeswijzer
  2 Doel van het project
  3 Algemene omschrijving van de diverse bestaande trambaanconstructies
  3.1 Definities
  3.2 Open baanconstructies
  3.2.1 Ballastbaanconstructie
  3.2.2 Betonnen baanconstructie
  3.3 Gesloten baanconstructies
  3.3.1 Betonnen baanconstructie
  3.4 Bijzondere baanconstructies
  3.4.1 Ballastbaanconstructie met platen
  3.4.2 Blokkenconstructie
  4 Vaststelling en beschrijving beoordelingscriteria
  4.1 Inleiding
  4.2 Verklaring van de hoofdthema’s
  4.3 Nadere toelichting aspecten per hoofdthema
  4.4 Opmerkingen bij kosten van trambaanconstructies
  4.4.1 Aanlegkosten
  4.4.2 Onderhoudskosten
  4.4.3 Onderhoud
  4.4.4 Detaillering
  5 Beschrijving van de sterke en zwakke kanten van de verschillende trambaanconstructies
  5.1 Open baanconstructies
  5.1.1 Ballastbaan
  5.1.2 Betonnen baan
  5.2 Gesloten baanconstructies
  5.2.1 Betonnen baan
  5.3 Bijzondere baanconstructies
  5.3.1 Ballastbaan
  5.3.2 Blokkenconstructie
  6 Afwegingsaspecten voor het toepassen van trambaanconstructies in stedelijk gebied
  Literatuur
  Begrippenlijst
Scroll naar boven