Touringcars en luchtkwaliteit

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:18-02-2011
 • Aantal pagina's:32
 • Druk:1
 • ISBN:978 90 6628 559 0
 • Artikelnummer:218N
 
€ 29,00
excl. 6% btw
 • In deze publicatie staan milieueisen voor het schoolvervoer met touringcars en algemene milieumaatregelen voor alle touringcars centraal . Deze eisen en maatregelen bieden gemeenten en overige organisaties een richtlijn om schoolvervoer met touringcars schoner, veiliger en milieuvriendelijker te maken. De richtlijn milieueisen is een aanbeveling om duidelijk omschreven eisen te hanteren bij het aanbesteden van schoolvervoer. Milieumaatregelen zijn mogelijke maatregelen die een gemeente kan treffen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

  Erratum
 • Woord vooraf
  Deel I Richtlijn milieueisen aanbesteding schoolvervoer
  1 Aanleiding richtlijn en aanbevelingen
  1.1 Afbakening richtlijn milieueisen aanbesteding schoolvervoer
  2 Richtlijn milieueisen aanbesteding schoolvervoer
  2.1 Richtlijn milieueisen aanbesteding schoolvervoer
  2.2 Verwachte milieueffecten van de richtlijn
  2.3 Verwachte economische effecten van de richtlijn
  2.4 Controle en handhaving richtlijn
  Deel II Aanbevelingen algemene milieumaatregelen
  3 Aanbevelingen algemene milieumaatregelen
  3.1 Algemene milieumaatregelen voor touringcarbedrijven
  3.2 Algemene milieumaatregelen voor gemeenten
  4 De luchtkwaliteitsproblematiek kort toegelicht
  4.1 Eisen aan de luchtkwaliteit
  4.2 Invloed van het wegverkeer op emissie en concentratie
  4.3 Het Solve-programma
  Literatuur en websites
  Bijlagen:
  I Uitgangspunten milieueconomische analyse van de richtlijn
  II Touringcars in Nederland
  III Achtergrondinformatie milieuzone
  IV Stichting Keurmerk Touringcarbedrijven (SKTB)
  V Criteria duurzaam inkopen van leerlingenvervoer
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven