Toolbox Beter Bestek. Gereedschap voor aanbestedingen in het openbaar vervoer.

  • Productgroep:Download / Publicatie
  • Soort:Gratis uitgave
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:12 jan 2010
  • Druk:1
  • Artikelnummer:K-D7341

De toolbox Beter Bestek is een ‘gereedschapkist’ waaraan het KpVV en alle relevante spelers in de ov-aanbestedingswereld de afgelopen twee jaar hebben gewerkt. Overheden en vervoerders zijn samen opgetrokken om de ervaringen van de afgelopen 80 aanbestedingen met elkaar te delen en te bediscussiëren. Oud gereedschap werd afgeschreven, beproefd gereedschap onderhouden en nieuw gereedschap ontwikkeld. Centraal stond de inhoud, maar een belangrijk pijler onder de totstandkoming van deze toolbox bleek vertrouwen en wederzijds begrip. Begrip voor elkaars positie en elkaars rollen. We hopen dit de komende jaren vast te houden. Deze toolbox is namelijk nog niet af. Hij is een thermometer van dit moment.

Prijs per stuk: Gratis

Op het moment van verschijnen liggen er waarschijnlijk al weer nieuwe besteksteksten te wachten, worden nieuwe inzichten ontwikkeld en toegepast. Deze versie is dan ook gelijk de laatste papieren versie.

Vanaf 10 februari 2011 is de digitale update van deze toolbox beschikbaar op www.beterbestek-ov.nl