Toepassingsmogelijkheden voor polymeer gemodificeerd asfalt op vliegveldverhardingen

 • Productgroep:Download / Rapport
 • Soort:Gratis uitgave
 • Datum uitgifte:01-11-2004
 • Grootte:1,59 MB
 • Bestand:PDF
 • Druk:1
 • Artikelnummer:D04-06
 
Gratis
 • Dit rapport geeft inzicht in de toepassingmogelijkheden van polymeer gemodificeerd asfalt op vliegveldverhardingen (PMA-VV). Met de systematiek uit het rapport kunt u producten van verschillende leveranciers beter met elkaar vergelijken. De kennis uit het rapport is ook uitstekend toe te passen op asfaltverhardingen voor wegverkeer.

  Als u dit product bestelt, ontvangt u het bestand op uw Mijn CROW-pagina.
 • Samenvatting
  Summary
  1 Inleiding
  1.1 Probleemstelling
  1.2 Doel en doelgroep
  1.3 Opzet van de publicatie
  2 Ervaring op vliegveldverhardingen
  2.1 Opzet en verwerking van de vragenlijsten
  2.2 Beweegredenen en toepassingsgebied van PMA
  2.3 Het aanbrengen van polymeer gemodificeerd asfalt
  2.4 Het gedrag in de praktijk
  3 Functionele eigenschappen en proeven
  3.1 Een andere benaderingswijze
  3.2 Structurele eigenschappen
  3.3 Duurzaamheidseigenschappen
  3.4 Doorvertaling van functionele eisen naar asfaltproeven
  4 Verbeterd asfalt door modificatie van bitumen
  4.1 Gemodificeerd bitumen
  4.2 Karakterisering van verbeterd bitumen
  4.3 Toepassing van gemodificeerd asfalt
  5 De beoordelingssystematiek
  5.1 Opzet van de systematiek
  5.2 Gedragsgerelateerde eigenschappen meten aan bitumen- en asfaltproeven
  5.3 Beoordelingssystematiek
  5.4 STAP 1: Beslissing om verbeterd asfalt toe te passen
  5.5 STAP 2: Preselectie: Keuze gemodificeerde bindmiddelen
  5.6 STAP 3: Ingangscontrole polymeer gemodificeerd bitumen
  5.7 STAP 4: Vooronderzoek
  5.8 STAP 5: Eerste selectie op basis van verwerkbaarheid en duurzaamheid
  5.9 STAP 6: Keuze uitvoeren functionele proeven
  5.10 STAP 7: Selectie van toe te passen PMA
  5.11 STAP 8: Eventueel: optimalisatie verhardingsontwerp
  6 Conclusies en aanbevelingen
  Gebruikte afkortingen
  Literatuur
  Bijlagen:
  I Gevolgen voor de productie en verwerking
  II Europese ontwikkelingen
  III Vervanging deklaag vliegbasis Utopia
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven