Toepassingsmogelijkheden voor polymeer gemodificeerd asfalt op vliegveldverhardingen

  • Productgroep:Download / Rapport
  • Soort:Gratis uitgave
  • Vakgebied(en):
  • Datum uitgifte:01 nov 2004
  • Grootte:1,59 MB
  • Bestand:PDF
  • Druk:1
  • Artikelnummer:D04-06

Dit rapport geeft inzicht in de toepassingmogelijkheden van polymeer gemodificeerd asfalt op vliegveldverhardingen (PMA-VV). Met de systematiek uit het rapport kunt u producten van verschillende leveranciers beter met elkaar vergelijken. De kennis uit het rapport is ook uitstekend toe te passen op asfaltverhardingen voor wegverkeer.

Als u dit product bestelt, ontvangt u het bestand op uw Mijn CROW-pagina.
Samenvatting
Summary
1 Inleiding
1.1 Probleemstelling
1.2 Doel en doelgroep
1.3 Opzet van de publicatie
2 Ervaring op vliegveldverhardingen
2.1 Opzet en verwerking van de vragenlijsten
2.2 Beweegredenen en toepassingsgebied van PMA
2.3 Het aanbrengen van polymeer gemodificeerd asfalt
2.4 Het gedrag in de praktijk
3 Functionele eigenschappen en proeven
3.1 Een andere benaderingswijze
3.2 Structurele eigenschappen
3.3 Duurzaamheidseigenschappen
3.4 Doorvertaling van functionele eisen naar asfaltproeven
4 Verbeterd asfalt door modificatie van bitumen
4.1 Gemodificeerd bitumen
4.2 Karakterisering van verbeterd bitumen
4.3 Toepassing van gemodificeerd asfalt
5 De beoordelingssystematiek
5.1 Opzet van de systematiek
5.2 Gedragsgerelateerde eigenschappen meten aan bitumen- en asfaltproeven
5.3 Beoordelingssystematiek
5.4 STAP 1: Beslissing om verbeterd asfalt toe te passen
5.5 STAP 2: Preselectie: Keuze gemodificeerde bindmiddelen
5.6 STAP 3: Ingangscontrole polymeer gemodificeerd bitumen
5.7 STAP 4: Vooronderzoek
5.8 STAP 5: Eerste selectie op basis van verwerkbaarheid en duurzaamheid
5.9 STAP 6: Keuze uitvoeren functionele proeven
5.10 STAP 7: Selectie van toe te passen PMA
5.11 STAP 8: Eventueel: optimalisatie verhardingsontwerp
6 Conclusies en aanbevelingen
Gebruikte afkortingen
Literatuur
Bijlagen:
I Gevolgen voor de productie en verwerking
II Europese ontwikkelingen
III Vervanging deklaag vliegbasis Utopia