Toepassing kengetallen goederenvervoer van en naar bedrijventerreinen

 • Productgroep:Download / Rapport
 • Soort:Gratis uitgave
 • Datum uitgifte:01-11-2005
 • Grootte:1,08 MB
 • Bestand:PDF
 • Druk:1
 • Artikelnummer:D05-07
 
Gratis
 • Bij het kiezen van een locatie voor een bedrijventerrein moet u rekening houden met het goederenvervoer van en naar het terrein. Dit rapport laat zien welke rol kengetallen bij uw keuze kunnen spelen. Met kengetallen kunt u de aard en omvang van het goederenvervoer inschatten voor een bedrijventerrein in ontwikkeling én na volledige uitgifte.

  Als u dit product bestelt, ontvangt u het bestand op uw Mijn CROW-pagina.
 • Woord vooraf
  Inleiding
  1 Vuistregels of kengetallen
  1.1 Keuze afhankelijk van de fasen in het planproces bedrijventerreinen
  1.2 Uitwerking vuistregels voor de fase van locatiekeuze van bedrijventerreinen
  1.3 Vuistregels voor de fase van de stedenbouwkundige visie
  1.4 Kengetallen voor de fase van het inrichtingsplan bedrijventerrein
  1.5 Toelichting bepaling vuistregels en kengetallen
  2 Stappenschema 1: kengetallen per sector
  2.1 Stap 1: SBI-sector selecteren
  2.2 Stap 2: bij de SBI-sector de formule en/of het gemiddelde zoeken
  2.3 Stap 3: kengetallen uitrekenen
  2.4 Verdeling naar voertuigtype en over de dag berekenen
  2.5 Overige logistieke kenmerken opzoeken of berekenen
  3 Stappenschema 2: kengetallen per bedrijventerrein
  3.1 Stap 1: type terrein selecteren
  3.2 Stap 2: bij het type bedrijventerrein het gemiddelde (kengetal) zoeken
  3.3 Stap 3: verdeling naar voertuigtype en verdeling over de dag berekenen
  3.4 Stap 4: overige logistieke kenmerken opzoeken of berekenen
  4 Praktijkervaringen met gebruik van en marges in de kengetallen
  4.1 Ervaringen Nieuwegein, bedrijventerrein ’t Klooster
  4.2 Ervaringen Provincie Limburg
  4.3 Conclusies inzake praktijkervaringen met gebruik van en marges in de kengetallen
  5 Indicatie van marges in de kengetallen
  5.1 Aanzienlijke marges in kengetallen door beperkt aantal extreem hoge meetwaarden
  5.2 Hoe om te gaan met hoge marges in kengetallen
  Bijlage 1 Overige logistieke kenmerken per sector
  Bijlage 2 Overige logistieke kenmerken per type bedrijventerrein
  Bijlage 3 Standaarddeviaties voor kengetallen SBI-code
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven