Toegankelijkheid collectief personenvervoer Reis- en route-informatie

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:09 feb 2006
  • Aantal pagina's:80
  • Druk:1
  • ISBN:90 6628 459 5
  • Artikelnummer:219F

In deze publicatie staat de informatievoorziening voor mensen met een visuele, auditieve, motorische of cognitieve beperking centraal. U leest onder meer over de toegankelijkheid van informatie, het ontwerp van de informatiedragers, de hoeveelheid aan te bieden informatie, de te gebruiken pictogrammen en het letterontwerp.

Deze publicatie is vervangen door de Richtlijn toegankelijkheid (publicatie 337).
Samenvatting
Inleiding
1 Toegankelijkheid en functiebeperkingen
1.1 Mensen met een visuele functiebeperking
1.2 Mensen met een auditieve functiebeperking
1.3 Mensen met een motorische functiebeperking
1.4 Mensen met een cognitieve beperking
2 Informatieverwerking
2.1 Aandacht
2.2 Informatieverwerking in relatie tot reis- en route-informatie
2.3 Uitgangspunt
3 Toegankelijke informatie in relatie tot toegankelijkheid
3.1 Ontwerp voor iedereen
3.2 Informatie over toegankelijkheid
4 Systeemopzet van reis- en route-informatie
4.1 Buiten het voertuig
4.2 De instap
4.3 In het voertuig
5 Ontwerp van reis- en route-informatie
5.1 Ontwerp van de informatiedragers
6 Gebruik van pictogrammen en tekst
6.1 Pictogrammen
7 Hoeveelheid informatie
7.1 Lengte van de teksten
8 Letterontwerp
8.1 Lettertype
8.2 Lettergrootte
8.3 Kapitalen versus onderkastletters
9 Overige ontwerpelementen
9.1 Taal
9.2 Begrippen
9.3 Auteursrecht
10 Samenvatting technische richtlijn
10.1 Route-informatie
10.2 Reisinformatie
11 Uitvoeringsaspecten
11.1 Opvallendheid
11.2 Actoren
11.3 Fasering
11.4 Financiële aspecten
11.5 Tijdsplanning
11.6 Beheer en onderhoud
12 Slotbeschouwing
Literatuur
Bijlagen
I Begrippenlijst
II Overzicht pictogrammen ANWB en UIC