CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

SUMP: What's in it for me?

  • Productgroep:Download / Publicatie
  • Soort:Gratis uitgave
  • Auteur:Goudappel Coffeng
  • Datum uitgifte:21-06-2012
  • Druk:1
  • Artikelnummer:K-D13449
  • Thema: Duurzame mobiliteit

Het Witboek van de Europese Unie (EU) geeft een duidelijk kader voor duurzame mobiliteit: SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan). Wat kunnen wij hiervan leren? KpVV heeft acht verkeersplannen vergeleken met SUMP. Duurzame mobiliteit is essentieel voor een goede concurrentiepositie en een gezonde, betaalbare en prettige leefomgeving (ook voor toekomstige generaties). Duurzaamheid hoort uitgangspunt te zijn, ook bij mobiliteitsbeleid. Mobiliteit duurzaam maken is echter niet makkelijk. Hoe doe je dat? SUMP geeft een goed overzicht. Zo streeft SUMP een aantal doelen na en geeft het een aantal belangrijke procesmatige stappen aan.

 
Gratis
  • In vergelijking met andere EU-landen behoren we met Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland tot de top. Er zijn nog wel een aantal punten die in de meeste GVVP’s niet terug te vinden zijn maar die het beleid wel duurzamer maken. In dit rapport leest u welke punten dat zijn.


    KpVV heeft ook een KpVV-bericht uitgebracht over SUMP: KpVV-bericht nr 113.

Scroll naar boven