Stille wegdekken

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:15-06-2010
 • Aantal pagina's:132
 • Druk:1
 • ISBN:978 90 6628 561 3
 • Artikelnummer:287
 
€ 61,00
excl. 6% btw
 • Heeft u te maken met geluidsreducerende wegdekken? CROW-publicatie 287 Stille wegdekken kan u ondersteunen bij het kiezen van een wegdektype. De publicatie bevat richtlijnen voor aanbesteding en afnamecontrole en geeft aan wat belangrijk is voor beheer en onderhoud.

  Errata
 • Samenvatting
  Inleiding
  1 Geluid en wegdekken
  1.1 Geluidstechnische kenmerken van wegverkeerslawaai
  1.1.1 Effecten van wegverkeerslawaai
  1.1.2 Bronnen van wegverkeer
  1.1.3 Geluidsproductie door wegverkeer
  1.1.4 Bronmaatregelen
  1.2 Wettelijk en procedureel kader
  1.2.1 Wet geluidhinder
  1.2.2 Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder 2006
  1.2.3 Wegdekcorrectie (Cwegdek)
  1.2.4 Voorbeeld Cwegdek
  1.2.5 Voorbeeldberekening
  1.3 Rolgeluid nader toegelicht
  1.4 Eigenschappen van het wegoppervlak die relevant zijn voor de geluidsopwekking
  1.4.1 Oppervlaktextuur
  1.4.2 Stromingsweerstand
  1.4.3 Akoestische absorptie en hoorneffect
  1.4.4 Mechanische impedantie
  1.5 Ontwikkeling van stille wegdekken door optimalisatie van oppervlakeigenschappen
  1.6 Modellering van het wegdekeffect
  1.7 Stille wegdektypen
  1.7.1 Stille elementenverharding (sev)
  1.7.2 Stil asfalt
  1.7.3 Stille (cement)betonverharding
  1.7.4 Toepassingsgebied verschillende typen stille wegdekken
  1.8 Voegovergangen
  2 Verloop wegdekeigenschappen in de tijd
  2.1 Inleiding
  2.1.1 Initile geluidsreductie
  2.1.2 Toename rolgeluid op stille wegdekken
  2.2 Mechanismen van achteruitgang
  2.2.1 Spectra van nieuwe en oudere wegdekken
  2.3 Onderzoek naar toegankelijke holle ruimte met CT-scanner
  2.4 Effectieve tijdsgerelateerde geluidsreductie
  2.4.1 Gedrag conventioneel wegdek (dab) ten opzichte van het referentiewegdek
  2.4.2 Tijdsgerelateerd effect ten opzichte van een dab-alternatief
  2.5 Verandering civieltechnische eigenschappen in de tijd
  2.5.1 Inleiding
  2.5.2 Natte stroefheid
  2.5.3 Droge stroefheid (remvertraging) asfaltwegdekken vlak na aanleg
  2.5.4 Waterdoorlatendheid
  2.5.5 Textuur
  2.5.6 Vlakheid
  2.5.7 Samenhang
  2.6 Totale functionele levensduur
  2.7 Samenvatting
  3 Ontwerp en aanleg
  3.1 Keuze voor een type stil wegdek 66
  3.2 Kritische aspecten bij het verkeerskundig en wegbouwkundig ontwerp
  3.2.1 Ontwerp van stille elementenverhardingen
  3.2.2 Ontwerp van stille asfaltverhardingen
  3.3 Kritische aspecten bij aanleg
  3.3.1 Inleiding
  3.3.2 Voorbereiding
  3.3.3 Uitvoering
  3.3.4 Aanvangsstroefheid
  4 Bestekseisen en opleveringscontrole
  4.1 Inleiding
  4.2 Samenstellingseisen
  4.3 Van akoestisch onderzoek naar vraagspecificatie
  4.3.1 Eisen aan het toe te passen product
  4.3.2 Homogeniteitseis
  4.3.3 Omgaan met productspreiding
  4.3.4 Snelheidsbereik
  4.3.5 Samenstelling voertuigpopulatie
  4.3.6 Leeftijdseffect / akoestische veroudering
  4.4 Van vraagspecificatie naar opleveringscontrole
  4.4.1 SPB-methode
  4.4.2 CPX-methode
  4.4.3 Opleveringscontrole
  4.5 Specificatie van civieltechnische eigenschappen
  4.5.1 Algemeen
  4.5.2 Kwaliteitscontrole civieltechnische duurzaamheid
  5 Beheer van stille wegdekken
  5.1 Schoonhouden
  5.2 Klein onderhoud en levensduurverlengend onderhoud
  5.3 Gladheidsbestrijding
  6 Vervanging van stille deklagen
  6.1 Vervanging van de deklaag
  6.2 Overlaging van stille wegdekken
  7 Kosten en baten van stille wegdekken
  8 Literatuur

  Bijlagen:
  I Praktijkervaringen van wegbeheerders met stille wegdekken
  II Voorbeeld akoestische vraagspecificatie stille wegdekken
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven