Stedelijke distributie, meer dan luchtkwaliteit

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Openbare ruimte, Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:05 okt 2010
  • Aantal pagina's:120
  • Bestand:120
  • Druk:1
  • ISBN:978- 90-6628-565-1
  • Artikelnummer:218L
Prijs per stuk: € 59,00
Excl. 6% BTW

De publicatie laat zien wat de mogelijkheden en randvoorwaarden zijn bij de invoering van stedelijke distributie.
Samenvatting
1 Stedelijke distributie en luchtkwaliteit in het kort
2 De luchtkwaliteitsproblematiek kort toegelicht
2.1 Eisen aan de luchtkwaliteit
2.2 Focus op verkeersmaatregelen
2.3 Het Solve-programma
3 Probleemanalyse
3.1 Definitie en uitgangspunten
3.2 Belanghebbenden
3.3 Probleemverkenning in stappen
4 Maatregelanalyse
4.1 Inventariseren maatregelen
4.2 Selecteren maatregelen
4.3 Opstellen maatregelpakket
5 Effecten van stedelijkedistributiemaatregelen
5.1 Omschrijving onderzochte maatregelen
5.2 Effecten op het bevoorradingsverkeer
5.3 Effecten op de luchtkwaliteit
5.4 Overige effecten
6 Implementatieplannen
6.1 Dagranddistributie
6.2 Erkenningsregeling
6.3 Sleutelverstrekking Literatuur en websites
Bijlagen
I Factsheets
II Beschrijving bevoorradingsconcepten
III Werkwijze bepaling luchtkwaliteitseffecten
IV Onderzoeksgebieden en -straten
V Kentallen
VI Effecten
VII Toelichting op het Solve-programma