State-of-the-Art-Studie Verkeersveiligheid en kwaliteit van de leefomgeving

  • Productgroep:Drukwerk / Rapport
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Openbare ruimte, Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:01 apr 2002
  • Aantal pagina's:113
  • Druk:1
  • Artikelnummer:02-01
Prijs per stuk: € 29,00
Excl. 6% BTW

Dit rapport besteedt aandacht aan veiligheid en leefbaarheid in relatie tot wegoppervlakeigenschappen. Basis hiervoor vormt een studie naar de stand van kennis en technologie op dit gebied. Die is in opdracht van de CROW-coördinatiecommissie Wegoppervlakeigenschappen uitgevoerd.