Stappenplan bouwproces parkeergarages

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:08 dec 2006
  • Aantal pagina's:68
  • Druk:1
  • ISBN:90 6628 487 0
  • Artikelnummer:238

Deze publicatie beschrijft het bouwproces van een parkeergarage stap voor stap: vanaf het eerste initiatief tot aan de oplevering. Het stappenplan maakt inzichtelijk hoe betrokken partijen samen tot een goed resultaat kunnen komen. Veel aandacht gaat uit naar de inrichting van de parkeergarage. Ook de inpassing van het gebouw in de omgeving komt uitgebreid aan bod.
Inleiding
Stap 0 Uitleg over het stappenplan
Stap 1 Initiatief
Stap 2 Stedenbouwkundig Structuur Ontwerp (SSO)
Stap 3 Structuurontwerp (SO) en Voorontwerp (VO)
Stap 4 Definitief ontwerp (DO)
Stap 5 Technisch Ontwerp (TO)/Bestek
Stap 6 Aanbesteding aan aannemer(s)/installateurs
Stap 7 Realisatie van de parkeergarage
Stap 8 Ingebruikname van de parkeergarage en afronding project
Literatuur
Bijlagen:
Bijlage I Aandachtspunten voor het Programma van Eisen (PvE)
Bijlage II Typen parkeergarages
Bijlage III Overzicht van vergunningen
Bijlage IV Lijst van adviseurs
Bijlage V Succes- en faalfactoren
Bijlage VI Begrippenlijst
Bijlage VII Organisatievormen en contractvormen
Uitlegvel Het stappenplan in een oogopslag Binnenzijde cover
Uitlegvel Totaal stroomschema – Stap 1 t/m 8 Binnenzijde cover