Standaardsystematiek voor kostenramingen

SSK-2010

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:01-02-2010
 • Aantal pagina's:124
 • Druk:3
 • ISBN:978 90 6628 556 9
 • Artikelnummer:137
 
€ 85,00
excl. 9% btw
 • Deze publicatie is niet meer beschikbaar als druk. Wel te verkrijgen in de kennismodule.


  De Standaardsystematiek Kostenramingen 2010 (SSK-2010) is een eenduidige systematiek voor het maken van kostenramingen. De systematiek omvat onder meer een handreiking voor de kostenbeheersing binnen de projectontwikkeling, een instructie voor het opstellen van de raming, uitleg over probabilistisch ramen, een uitgebreid begrippenkader en praktische checklisten. De publicatie bouwt voort op de SSK-2002. Een belangrijke aanvulling is dat naast investeringskosten ook levensduurkosten kunnen worden toegevoegd. In de pdf 'SSK in kort bestek'  staat in het kort wat de SSK is en wat het voor u kan betekenen.

  Erratum (19 jan 2010)
  Erratum (6 april 2011)

 • Samenvatting
  Inleiding
  Leeswijzer
  1 Ramen in de projectontwikkeling
  1.1 Relatie tussen projectontwikkeling en ramingsproces
  1.2 Verkenning
  1.3 Voorkeursbesluit en budget
  1.4 Uitwerken en bouwen
  1.5 Start contract
  1.6 Oplevering project/contract
  1.7 Levensduur
  2 De SSK-2010-raming in samenhang met andere systematieken
  2.1 Algemeen
  2.2 Oplossingsvrij specificeren en Systems Engineering
  2.3 Objecten in BIM, COINS en Cheobs
  2.4 RAW-bestekssystematiek
  2.5 Risicomanagement volgens RISMAN
  3 Ramingsproces
  3.1 Inleiding
  3.2 Vraag
  3.3 Bepaling van de scope
  3.4 Analyse beschikbare gegevens
  3.5 Projectopdeling in objecten
  3.6 Raming
  3.7 Toetsen resultaat
  3.8 Actualiseren en evalueren van de raming
  4 Ramingsmodel
  4.1 Uniform model
  4.2 Projectraming
  4.3 Objectraming
  4.3.1 Uniforme objectraming
  4.3.2 Onderbouwing objectraming
  4.4 Kostengroepen en kostencategorieën
  4.4.1 Onderbouwing kostengroepen en kostencategorieën
  4.4.2 Kostengroepen
  4.4.3 Kostencategorieën
  4.5 Prijspeil
  4.6 Indexering
  4.7 Markteffecten
  5 Onzekerheden
  5.1 Soorten onzekerheden
  5.2 Beslisonzekerheid
  5.3 Kennisonzekerheid
  5.4 Toekomstonzekerheid
  5.4.1 Risico’s
  5.4.2 Risicoanalyse
  5.4.3 Risicomanagement
  5.4.4 Risico’s in de raming
  5.5 Van raming naar budget: onzekerheidsreserve en reservering scopewijziging
  6 Probabilistische raming
  6.1 Algemeen
  6.2 Spreidingen rond prijzen en hoeveelheden
  6.3 Risico’s invoeren
  6.4 Monte Carlo-methode
  6.5 Afhankelijk onafhankelijk
  6.6 Voorkeurinstellingen voor de berekening (software)
  6.7 Probabilistische resultaten interpreteren
  7 Ramingspresentatie
  7.1 Eisen aan een SSK-2010-raming
  7.2 Het ramingsdossier
  7.2.1 Algemeen
  7.2.2 Scopevastlegging
  7.2.3 Objecten
  7.2.4 Hoeveelheden, eenheidsprijzen en percentages
  7.2.5 Risico’s
  7.2.6 Bandbreedtes en trefzekerheid
  7.2.7 Kostenadvies
  7.2.8 Scopewijzigingen
  7.2.9 Ramingswijzigingen
  7.3 Ramingsrapportage
  Literatuur en websites
  Bijlagen:
  I Alfabetische begrippenlijst
  II Onderbouwing objectraming levensduurkosten
  III Overzicht in directe kosten
  IV Overzicht vastgoedkosten
  V Overzicht engineeringskosten
  VI Overzicht overige bijkomende kosten
  VII Checklist risico’s en onzekerheden
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven