Standaard RAW Bepalingen 2015

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Contracteren
  • Datum uitgifte:27 jan 2015
  • Aantal pagina's:1300
  • Druk:1
  • ISBN:9066284439
  • Artikelnummer:480

De Standaard RAW Bepalingen 2015 bevat een doordacht en dynamisch stelsel van juridische, administratieve en technische voorwaarden voor het samenstellen van bouwcontracten in de gww.

Prijs per stuk: € 110,00
Excl. 6% BTW

De Standaard RAW Bepalingen zijn automatisch van toepassing op RAW-bestekken. Raadpleeg de RAW 2015 als u wilt weten welke voorwaarden bij een bestek gelden. De bepalingen vormen, samen met andere hulpmiddelen, een veelzijdig stelsel van administratieve en technische voorwaarden voor de infrabouw.

Informatiebijeenkomsten

Laat u bijpraten over de nieuwe Standaard en de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie. Plan een incompany bijeenkomst.

Kennisbundel: alle kennis in één

Deze publicatie vormt samen met de Basiscursus RAW een Kennisbundel.

Addendum

SR-ITD proef - Rafelingsproef met Skid Resistance & Smart Ravelling - Interface Testing Device
 

Oudere edities

Standaard RAW Bepalingen 2010

Indien u een versie wilt bestellen van de Standaard RAW Bepalingen van vóór 2010, dan kunt u contact opnemen via verkoop@crow.nl.
 
Woord vooraf
Leeswijzer
Inhoudsopgave
Hoofdstukoverzicht
01 Algemeen en administratief
02 Proeven
11 Sloopwerk
17 Verontreinigde grond en verontreinigd water
18 Baggerwerken
21 Bemalingen
22 Grondwerken
23 Drainage
24 Sleuf- en sleufloze technieken
25 Riolering
26 Kabelwerk
27 Waterputten
28 Gas- en waterleiding
32 Wegbebakening
33 Afschermingsvoorzieningen
34 Verlichting
35 Verkeersregelinstallaties
36 Geluidbeperkende constructies
38 Spoor- en tramwerken
41 Funderingsconstructies
42 Betonconstructies
43 Staalconstructies
47 Kleine kunstwerken
50 Afval- en reinigingsdiensten
51 Groenvoorzieningen
52 Kust- en oeverwerken
53 Remming-, aanleg- en geleidewerken
56 Conserveringswerken
61 Werk algemene aard
62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen
70 Beeldkwaliteit
71 Sport-, speel- en recreatievoorzieningen
80 Funderingslagen
81 Bitumineuze verhardingen
82 Betonverhardingen
83 Elementenverhardingen
84 Bijzondere verhardingen
Bijlage I UAV 2012
Bijlage II Algemene voorwaarden RAW-systematiek
+ RAW-keurmerken
Errata Standaard RAW Bepalingen 2015

Sinds 1 maart zijn errata op de RAW versie 2015 beschikbaar. Hierin zijn correcties opgenomen die fouten in een overeenkomst, als gevolg van het van toepassing verklaren van de Standaard RAW Bepalingen 2015, moeten voorkomen.

Bekijk de errata