Standaard RAW Bepalingen 2010

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:17-01-2011
 • Aantal pagina's:1264
 • Grootte:Pagina's:1264
 • Druk:1
 • ISBN:978 9066285675
 • Artikelnummer:470
 • Thema: RAW

Dit boek bevat de Standaard RAW Bepalingen 2010: een doordacht en dynamisch stelsel van juridische, administratieve en technische voorwaarden voor het samenstellen van bouwcontracten in de gww. De Standaard RAW Bepalingen zijn automatisch van toepassing op RAW-bestekken.

 
€ 135,00
excl. 9% btw
 • Raadpleeg de RAW 2010 als u wilt weten welke voorwaarden bij een bestek gelden. De bepalingen vormen, samen met andere hulpmiddelen, een veelzijdig stelsel van administratieve en technische voorwaarden voor de infrabouw. ‘Bouwstenen voor de toekomst’ is het motto: de RAW-systematiek bewijst steeds opnieuw zijn waarde in alle mogelijke contractvormen.

  Indien u een versie wilt bestellen van de Standaard RAW Bepalingen van vóór 2010, dan kunt u contact opnemen via verkoop@crow.nl.

  Meer info over de nieuwste Standaard RAW 2015.
 • 01 Algemene en administratieve bepalingen
  02 Proeven
  11 Sloopwerk
  17 Verontreinigde grond en verontreinigd water
  21 Bemalingen
  22 Grondwerken
  23 Drainage
  24 Sleuf- en sleufloze technieken
  25 Leidingwerk
  26 Kabelwerk
  27 Waterputten
  28 Funderingslagen
  30 Wegverhardingen I
  31 Wegverhardingen II
  32 Wegbebakening
  33 Afschermingsvoorzieningen
  34 Verlichting
  35 Verkeersregelinstallaties
  36 Geluidbeperkende constructies
  38 Spoor- en tramwerken
  41 Funderingsconstructies
  42 Betonconstructies
  43 Staalconstructies
  47 Kleine kunstwerken en gemalen
  50 Afval- en reinigingsdiensten
  51 Groenvoorzieningen
  52 Kust- en oeverwerken
  53 Remming-, anleg- en geleidewerken
  56 Conserveringswerken
  61 Werk algemene aard
  62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
  64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen
  Bijlage I U.A.V. 1989
  Bijlage II Algemene Voorwaarden RAW-systematiek
Scroll naar boven