Standaard RAW Bepalingen 2010

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Contracteren
  • Datum uitgifte:17 jan 2011
  • Aantal pagina's:1264
  • Grootte:Pagina's:1264
  • Druk:1
  • ISBN:978 9066285675
  • Artikelnummer:470

Dit boek bevat de Standaard RAW Bepalingen 2010: een doordacht en dynamisch stelsel van juridische, administratieve en technische voorwaarden voor het samenstellen van bouwcontracten in de gww. De Standaard RAW Bepalingen zijn automatisch van toepassing op RAW-bestekken.

Prijs per stuk: € 99,00
Excl. 6% BTW

Raadpleeg de RAW 2010 als u wilt weten welke voorwaarden bij een bestek gelden. De bepalingen vormen, samen met andere hulpmiddelen, een veelzijdig stelsel van administratieve en technische voorwaarden voor de infrabouw. ‘Bouwstenen voor de toekomst’ is het motto: de RAW-systematiek bewijst steeds opnieuw zijn waarde in alle mogelijke contractvormen.

Indien u een versie wilt bestellen van de Standaard RAW Bepalingen van vóór 2010, dan kunt u contact opnemen via verkoop@crow.nl.

Meer info over de nieuwste Standaard RAW 2015.
01 Algemene en administratieve bepalingen
02 Proeven
11 Sloopwerk
17 Verontreinigde grond en verontreinigd water
21 Bemalingen
22 Grondwerken
23 Drainage
24 Sleuf- en sleufloze technieken
25 Leidingwerk
26 Kabelwerk
27 Waterputten
28 Funderingslagen
30 Wegverhardingen I
31 Wegverhardingen II
32 Wegbebakening
33 Afschermingsvoorzieningen
34 Verlichting
35 Verkeersregelinstallaties
36 Geluidbeperkende constructies
38 Spoor- en tramwerken
41 Funderingsconstructies
42 Betonconstructies
43 Staalconstructies
47 Kleine kunstwerken en gemalen
50 Afval- en reinigingsdiensten
51 Groenvoorzieningen
52 Kust- en oeverwerken
53 Remming-, anleg- en geleidewerken
56 Conserveringswerken
61 Werk algemene aard
62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen
Bijlage I U.A.V. 1989
Bijlage II Algemene Voorwaarden RAW-systematiek