Standaard RAW Bepalingen 2010

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Datum uitgifte:17-01-2011
  • Aantal pagina's:1264
  • Grootte:Pagina's:1264
  • Druk:1
  • ISBN:978 9066285675
  • Artikelnummer:470

Dit boek bevat de Standaard RAW Bepalingen 2010: een doordacht en dynamisch stelsel van juridische, administratieve en technische voorwaarden voor het samenstellen van bouwcontracten in de gww. De Standaard RAW Bepalingen zijn automatisch van toepassing op RAW-bestekken.

 
€ 105,00
excl. 9% btw
  • Raadpleeg de RAW 2010 als u wilt weten welke voorwaarden bij een bestek gelden. De bepalingen vormen, samen met andere hulpmiddelen, een veelzijdig stelsel van administratieve en technische voorwaarden voor de infrabouw. ‘Bouwstenen voor de toekomst’ is het motto: de RAW-systematiek bewijst steeds opnieuw zijn waarde in alle mogelijke contractvormen.

    Indien u een versie wilt bestellen van de Standaard RAW Bepalingen van vóór 2010, dan kunt u contact opnemen via verkoop@crow.nl.

    Meer info over de nieuwste Standaard RAW 2015.
  • 01 Algemene en administratieve bepalingen
    02 Proeven
    11 Sloopwerk
    17 Verontreinigde grond en verontreinigd water
    21 Bemalingen
    22 Grondwerken
    23 Drainage
    24 Sleuf- en sleufloze technieken
    25 Leidingwerk
    26 Kabelwerk
    27 Waterputten
    28 Funderingslagen
    30 Wegverhardingen I
    31 Wegverhardingen II
    32 Wegbebakening
    33 Afschermingsvoorzieningen
    34 Verlichting
    35 Verkeersregelinstallaties
    36 Geluidbeperkende constructies
    38 Spoor- en tramwerken
    41 Funderingsconstructies
    42 Betonconstructies
    43 Staalconstructies
    47 Kleine kunstwerken en gemalen
    50 Afval- en reinigingsdiensten
    51 Groenvoorzieningen
    52 Kust- en oeverwerken
    53 Remming-, anleg- en geleidewerken
    56 Conserveringswerken
    61 Werk algemene aard
    62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
    64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen
    Bijlage I U.A.V. 1989
    Bijlage II Algemene Voorwaarden RAW-systematiek
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven