Staalvezelbeton in de wegenbouw

 • Productgroep:Download / Rapport
 • Soort:Gratis uitgave
 • Datum uitgifte:01-09-2009
 • Grootte:2,48 MB
 • Bestand:PDF
 • Druk:1
 • Artikelnummer:D09-05

Deze publicatie is niet langer als drukwerk te bestellen. De inhoud ervan is opgenomen in de Online Kennismodule Betonverhardingen.

 
Gratis
 • Staalvezelbeton kan een goed alternatief bieden voor doorgaand gewapend beton en ongewapend beton. Dit rapport geeft de stand der techniek weer van staalvezelbeton in de wegenbouw. De kennis in het rapport is gebundeld door de CROW-werkgroep ‘Staalvezelbeton in de wegenbouw’. U kunt het rapport gratis downloaden.

  Het rapport is gratis te downloaden dankzij een financiële bijdrage van het Cement & BetonCentrum. Het Cement & BetonCentrum wil graag weten wie het rapport downloaden. Daarom wordt u gevraagd een aantal persoonlijke gegevens in te vullen. Wilt u niet dat CROW uw gegevens doorgeeft aan het Cement & BetonCentrum? Maak dat dan kenbaar bij het cluster Media van CROW, e-mail stegeman@crow.nl.

  Als u dit product bestelt, ontvangt u het bestand op uw Mijn CROW-pagina.
 • Woord vooraf
  Samenvatting
  1 Inleiding
  1.1 Doelstelling
  1.2 Werkwijze
  1.3 Leeswijzer
  2 Vezelwapening in beton
  2.1 Typen vezels
  2.1.1 Materialen en eigenschappen op hoofdlijnen
  2.1.2 Staalvezel, vormen
  2.1.3 Bestaande richtlijnen en normen
  2.2 Scheuren en bezwijken van staalvezelbeton
  2.2.1 Scheurbeheersing met staalvezels
  2.2.2 Bezwijkmechanismen staalvezels
  2.3 Effect toevoeging staalvezels
  2.4 Effect toevoeging kunststofvezels
  2.5 Combinatie van vezels
  2.6 Destructief onderzoeken van staalvezelbeton
  2.6.1 Algemeen
  2.6.2 Buigtaaiheid op basis van CUR-Aanbeveling 35
  2.6.3 Na-scheursterkte op basis van NEN-EN 14651
  2.6.4 CUR-Aanbeveling 111: constructief staalvezelbeton
  2.6.5 De wigsplijtproef
  2.6.6 Aanhechting op de ondergrond
  2.7 Niet-destructief
  2.8 Minimum vezelgehalte staalvezelbeton
  2.9 Maximum vezelgehalte, betontechnologische randvoorwaarden
  2.10 Doseren staalvezels en transport staalvezelbeton
  2.11 Ontwerpaspecten
  2.11.1 Materiaalkenmerken
  2.11.2 VENCON 2.0
  2.11.3 FLOOR 2.0
  2.11.4 Bevindingen
  2.11.5 Aanbevelingen
  3 Ervaringen staalvezelbeton in de wegenbouw
  3.1 Technische aspecten
  3.1.1 Algemeen
  3.1.2 Als zelfstandig dragende constructie
  3.1.3 Overlagingen
  3.1.4 Voegafstanden, schotelen korte platen en dunne lagen
  3.2 Economische aspecten
  3.3 Stellingen
  4 Proefprojecten
  4.1 Algemeen
  4.2 Fietspad Veghel-Erp
  4.2.1 Algemene gegevens
  4.2.2 Specifieke kenmerken
  4.2.3 Uitvoering, verwerking
  4.2.4 Uitvoeringswijze, details
  4.2.5 Registraties en metingen
  4.2.6 Bijzonderheden
  4.3 Wegvak industrieterrein Tilburg
  4.3.1 Algemene gegevens
  4.3.2 Specifieke kenmerken
  4.3.3 Uitvoering, verwerking
  4.3.4 Uitvoeringswijze, details
  4.3.5 Registraties en metingen
  4.3.6 Bijzonderheden
  4.4 Wegvak verzorgingsplaatsen A73 thv Roermond
  4.4.1 Algemene gegevens
  4.4.2 Specifieke kenmerken
  4.4.3 Uitvoeringswijze, details
  4.4.4 Registraties en metingen
  4.4.5 Bijzonderheden
  5 Succesfactoren staalvezelbeton in de wegenbouw
  5.1 Algemeen
  5.2 Lering uit andere projecten
  5.3 Stellingen, samenvatting
  6 Voorstellen voor nader onderzoek
  Literatuur
  Bijlage 1 – Herleiden buigtaaiheid
  Bijlage 2 – Voorbeeld ontwerpberekening A73
  Bijlage 3 – Monitoringsplan
  Bijlage 4 – Opname scheuren Tilburg, 2009
  Bijlage 5 – Notitie ontstaan scheurvorming in staalvezelbeton
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven