Sociale veiligheidsgegevens van ov-reizigers in het stads- en streekvervoer

 • Productgroep:Download / Publicatie
 • Soort:Gratis uitgave
 • Auteur:DTV Consultants B.V.
 • Datum uitgifte:15-01-2013
 • Druk:1
 • Artikelnummer:K-D14260
 
Gratis
 • Nadere analyse

  De OV-Klantenbarometer wordt al een flink aantal jaar uitgevoerd; een deel van de vragen gaat over sociale veiligheid. Het KpVV heeft een extra analyse uitgevoerd op de data om na te gaan of er aanknopingspunten zijn om de sociale veiligheid van reizigers verder te verbeteren.

  Nagegaan is of captives en keuzereizigers een ander mijdingsgedrag vertonen. En of op basis van het mijdingsgedrag iets te zeggen is over mogelijke verbeterpunten in het openbaar vervoer. Daarnaast is gekeken naar de relatie tussen veiligheid en andere kwaliteitsaspecten.

  Mijdingsgedrag captives en keuzereizigers

  Dit leverde geen nieuwe inzichten op. Er is geen duidelijk onderscheid te maken tussen captives en keuzereizigers als het gaat om verbeterpunten aangaande de sociale veiligheid. Op basis van deze gegevens lijkt specifiek beleid voor deze groepen niet nuttig.

  Relatie tussen veiligheid en andere kwaliteitsaspecten

  Dit leverde wel een aantal interessante inzichten op. Aangenomen kan worden dat een verbetering van de kwaliteitsaspecten weergegeven in de top 5 hieronder relatief de meeste invloed zullen hebben in de verbetering van de waardering van de sociale veiligheid. Overigens is deze invloed beperkt. Zie voor meer informatie de rapportage.

  Grote steden Verstedelijkte gebieden Rurale gebieden
  1. Netheid voertuig 1. Rijstijl 1. Rijstijl
  2. Klantvriendelijkheid personeel 2. Instapgemak 2. Instapgemak
  3. Rijstijl 3. Netheid voertuig 3. Klantvriendelijkheid personeel
  4. Instapgemak 4. Klantvriendelijkheid personeel 4. Netheid voertuig
  5. Reissnelheid 5. Reissnelheid 5. Reissnelheid

  Zie ook de reizigersmonitor 2011

Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven