Seniorenproof wegontwerp

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:24-11-2011
 • Aantal pagina's:112
 • Druk:1
 • ISBN:978 90 6628 592 7
 • Artikelnummer:309
 • Thema: Toegankelijkheid, Verkeersveiligheid
 
€ 66,00
excl. 9% btw
 • Verkeersveilig ontwerp voor senioren

  De komende dertig jaar verdubbelt het aantal senioren. Daarom verdient het ontwerp van logische, veilige en mede op senioren afgestemde infrastructuur meer aandacht. Deze publicatie geeft informatie over functiebeperkingen die bij senioren relatief vaak voorkomen, ontwerpprincipes voor weginfrastructuur en richtlijnen en suggesties over verlichting, markering, bebording en verharding. Daarna gaat de publicatie in op senioren als voetganger, fietser en automobilist.

  Tot slot vindt u een aantal ‘quick wins’: maatregelen die relatief gemakkelijk uit te voeren zijn, tegen geringe kosten en met een substantieel effect. Elk hoofdstuk sluit af met voorzieningenbladen. Die bieden concrete oplossingen en maken de wegontwerper duidelijk welke keuze goed past bij seniorenproof wegontwerp.
 • Inhoudsopgave

  1. Mobiliteit en infrastructuur voor senioren
  1.1 Mobiliteitsbehoefte
  1.2 Vaardigheden
  1.3 Compensatie
  1.4 Hulpmiddelen en -voertuigen voor verplaatsing
  1.5 Samenvatting

  2. Ontwerpprincipes en inrichtingselementen
  2.1 Ontwerpprincipes voor seniorenproof wegontwerp
  2.2 Verlichting
  2.3 Markering en verkeerstekens
  2.4 Bebording en bewegwijzering
  2.5 Verharding
  2.6 Samenvatting

  3. Senioren als voetganger
  3.1 Vergelijking bestaande richtlijn met wensen senioren
  3.2 Standaard ontwerprichtlijnen versus seniorenproof wegontwerp
  3.3 Quick wins
  3.4 Voorzieningenbladen:
  V1. Standaardtrottoir – bestaande richtlijn en seniorenproof wegontwerp
  V2. Trottoirafrit – bestaande richtlijn en seniorenproof wegontwerp
  V3. Voetgangerssluis – bestaande richtlijn en seniorenproof wegontwerp
  V4. Voetgangersoversteekplaats – aangepast voor seniorenproof wegontwerp

  4. Senioren als fietser
  4.1 Vergelijking bestaande richtlijn met wensen senioren
  4.2 Standaard ontwerprichtlijnen versus seniorenproof wegontwerp
  4.3 Quick wins
  4.4 Voorzieningenbladen:
  V5. Standaardfietspad – bestaande richtlijn en seniorenproof wegontwerp
  V6. Overgang fietsstrook naar fietspad – bestaande richtlijn en seniorenproof wegontwerp
  V7. Paaltje op fietspad – aangepast voor seniorenproof wegontwerp
  V8. Fietsoversteek met voorrang – aangepast voor seniorenproof wegontwerp

  5. Senioren als automobilist
  5.1 Vergelijking bestaande richtlijn met wensen senioren
  5.2 Standaard ontwerprichtlijnen versus seniorenproof wegontwerp
  5.3 Quick wins
  5.4 Voorzieningenbladen:
  V9. Parkeren – bestaande richtlijn en seniorenproof wegontwerp

  6. Kruispunten en rotondes
  6.1 Aandachtspunten seniorenproof ontwerp kruispunten en rotondes
  6.2 Ontwerprichtlijnen kruispunten versus seniorenproof wegontwerp
  6.3 Ontwerprichtlijnen rotondes versus seniorenproof wegontwerp
  6.4 Quick wins
  6.5 Voorzieningenbladen:
  V10. Kruispunten 30 km/h – bestaande richtlijn en seniorenproof wegontwerp
  V11. Kruispunten 50 en 70 km/h – aangepast voor seniorenproof wegontwerp
  V12. Afslaan 50 en 70 km/h – bestaande richtlijn en seniorenproof wegontwerp
  V13. Voorstartgroen en terugleggen stopstreep – bestaande richtlijn en seniorenproof wegontwerp
  V14. Opstelvakken fiets – bestaande richtlijn voor seniorenproof wegontwerp
  V15. Opgeblazen fietsopstelstrook (OFOS) – bestaande richtlijn voor seniorenproof wegontwerp
  V16. Enkelstrooksrotonde 50 en 70 km/h – aangepaste richtlijn voor seniorenproof wegontwerp
  V17. Tweestrooksrotonde – aangepast voor seniorenproof wegontwerp
  V18. Turborotonde – aangepast voor seniorenproof wegontwerp

  Literatuur en websites

  Bijlagen
  I Begrippenlijst
  II Voertuigkenmerken

Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Scroll naar boven