Schonere lucht bij een betere doorstroming

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:15-11-2008
 • Aantal pagina's:56
 • Druk:1
 • ISBN:978 90 6628 527 9
 • Artikelnummer:218F
 
€ 39,00
excl. 6% btw
 • Deze publicatie legt de relatie tussen het concept ‘Langzaam rijden gaat sneller’ en luchtkwaliteit. Volgens dit concept rijden automobilisten langzamer, maar met voorrang door de stad. Dat leidt tot een betere verkeersafwikkeling en dus tot een afname van emissies. Gemeenten kunnen de maatregel inzetten om de luchtkwaliteit langs lokale wegen te verbeteren.
 • Samenvatting
  1 Inleiding
  1.1 Aanleiding kennisprogramma Solve
  1.2 Doel publicatie
  1.3 Gebruikers
  1.4 Leeswijzer
  2 De luchtkwaliteitsproblematiek kort toegelicht
  2.1 Eisen aan de luchtkwaliteit
  2.2 Verantwoordelijkheden en verplichtingen van gemeenten en provincies
  2.3 Focus op verkeersmaatregelen
  2.4 Het kennisprogramma Solve
  3 Langzaam rijden gaat sneller
  3.1 Kenmerken van ‘Langzaam rijden gaat sneller’
  3.2 Snelheidsbeheersing
  3.3 Duurzaam Veilig
  3.4 Wegvakken in ‘Langzaam rijden gaat sneller’
  3.5 Oversteekvoorzieningen
  3.6 Kruispunten
  3.7 Verkeerskundig toepassingsgebied
  3.7.1 Wegvakken
  3.7.2 Kruispunten
  4 Aanleidingen voor toepassing van ‘Langzaam rijden gaat sneller’
  4.1 Inleiding
  4.2 Dreigende overbelasting van bestaande kruispunten
  4.3 De wens om de luchtkwaliteit te verbeteren
  4.3.1 Doorgerekende ‘Langzaam rijden gaat sneller’ varianten
  4.3.2 Effecten op luchtkwaliteit
  5 Implementatie
  5.1 Van probleem naar aanpak: stappenplan
  5.2 Handreikingen voor het proces ‘Langzaam rijden gaat sneller’
  6 Simuleren van verkeer en berekenen van emissies
  6.1 Inleiding
  6.2 Uitkomsten van het simulatieprogramma
  6.3 Emissies van NO2 en PM10
  7 Simulatieprogramma + handleiding
  7.1 Algemeen
  7.2 In- en uitvoer
  7.3 Algemene opmerkingen vooraf
  7.4 CARII-emissiefactoren
  7.5 Implementatie CARII-emissiefactoren in het simulatieprogramma
  7.6 Verkeersbelasting met een dagverloop
  7.7 Uitvoer resultaten emissieberekeningen
  7.8 Extra instellingen emissieberekeningen
  7.9 Benodigde hardware
  7.10 Het hoofdmenu
  Literatuur en websites
  Bijlage I Toelichting op het kennisprogramma Solve
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven