Samenwerken bij gladheidsbestrijding

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Infrastructuur, Openbare ruimte
  • Datum uitgifte:21 apr 2011
  • Aantal pagina's:64
  • Druk:1
  • ISBN:978 90 6628 581 1
  • Artikelnummer:296

Deze publicatie is niet langer als drukwerk te bestellen. De inhoud ervan is opgenomen in de Online Kennismodule Gladheidsbestrijding.


Hoe kunt u de wintergladheidsbestrijding nog professioneler aanpakken? En hoe komt u tegemoet aan de steeds hogere eisen die aan dit werkveld worden gesteld? Om een betere samenwerking tussen wegbeheerders mogelijk te maken is een goede onderling afgestemde gladheidsbestrijding nodig. Deze publicatie biedt wegbeheerders een stappenplan om de gladheidsbestrijding op een meer uniforme wijze te organiseren. Hierdoor worden verkeersveiligheid, doorstroming en bereikbaarheid verbeterd.
Samenvatting
Inleiding
1 Samenwerken is logisch
2 Onderdelen van samenwerking
2.1 Quick wins
2.2 Uitgebreidere samenwerkingsvormen
2.3 Vergaande samenwerking: een groeimodel
2.4 Afwegingskader onderdelen samenwerking
3 Samenwerken: stap voor stap
4 Menubladen
Literatuur
Bijlagen
I Checklist bestaande en gewenste samenwerking
II Interviews
III Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst
Ook beschikbaar: Online Kennismodule