CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Samenwerken bij gladheidsbestrijding

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:21-04-2011
 • Aantal pagina's:64
 • Druk:1
 • ISBN:978 90 6628 581 1
 • Artikelnummer:296
 • Thema: Gladheidsbestrijding, Gladheidsbestrijdingsplan

Deze publicatie is niet langer als drukwerk te bestellen. De inhoud ervan is opgenomen in de Online Kennismodule Gladheidsbestrijding.

 
€ 35,00
excl. 9% btw
 • Hoe kunt u de wintergladheidsbestrijding nog professioneler aanpakken? En hoe komt u tegemoet aan de steeds hogere eisen die aan dit werkveld worden gesteld? Om een betere samenwerking tussen wegbeheerders mogelijk te maken is een goede onderling afgestemde gladheidsbestrijding nodig. Deze publicatie biedt wegbeheerders een stappenplan om de gladheidsbestrijding op een meer uniforme wijze te organiseren. Hierdoor worden verkeersveiligheid, doorstroming en bereikbaarheid verbeterd.


  Deze publicatie is vervangen door CROW-publicatie 353 'Organisatie en bestrijding van wintergladheid'.
 • Samenvatting
  Inleiding
  1 Samenwerken is logisch
  2 Onderdelen van samenwerking
  2.1 Quick wins
  2.2 Uitgebreidere samenwerkingsvormen
  2.3 Vergaande samenwerking: een groeimodel
  2.4 Afwegingskader onderdelen samenwerking
  3 Samenwerken: stap voor stap
  4 Menubladen
  Literatuur
  Bijlagen
  I Checklist bestaande en gewenste samenwerking
  II Interviews
  III Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst
Ook beschikbaar: Online Kennismodule
Scroll naar boven