Samen werken aan innovatie

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:01-11-2009
 • Aantal pagina's:88
 • Druk:1
 • ISBN:978 90 6628 535 4
 • Artikelnummer:275
 
€ 59,00
excl. 6% btw
 • Innovatie is in de grond-, water en wegenbouw van groot belang. Daarvoor is het nodig nieuwe kennis te ontwikkelen en te delen. Rijkswaterstaat, Bouwend Nederland, ONRI, Octrooicentrum Nederland en CROW hebben daarom het Convenant Intellectueel Eigendom gesloten. De publicatie gaat dieper in op intellectuele eigendomsrechten (IE) en de afspraken die daarover in het Convenant zijn gemaakt.
 • Samenvatting
  Inleiding
  1 Intellectuele eigendomsrechten in de gww
  1.1 Welke IE-rechten zijn relevant?
  1.1.1 Octrooirecht
  1.1.2 Bedrijfsgeheimen
  1.1.3 Modelrecht
  1.1.4 Auteursrecht
  1.2 Licenties
  2 Contractuele verhoudingen
  2.1 Werkgever-werknemer
  2.1.1 Aanspraak op het IE-recht
  2.1.2 Persoonlijkheidsrechten
  2.2 Opdrachtgever-opdrachtnemer
  2.2.1 Aanspraak op het IE-recht
  2.2.2 Persoonlijkheidsrechten
  2.3 Samenwerking
  2.3.1 Aanspraak op het IE-recht
  2.3.2 Persoonlijkheidsrechten
  2.4 Afspraken in de gww
  3 Exploitatiestrategieën voor octrooihouders
  3.1 Wel of geen octrooibescherming?
  3.2 Exploitatiemogelijkheden
  4 Overheid en octrooien
  4.1 Overheid als aanbieder
  4.2 Overheid als afnemer
  4.3 Innovatie een kans geven
  4.4 Overheid als (mede)investeerder in ontwikkelingen
  5 Werken met open licenties
  5.1 Inleiding
  5.1.1 Naar een nieuw evenwicht
  5.1.2 Alleen uitvindingen toegepast in het werk
  5.1.3 Opdrachtgever uit de overheid
  5.1.4 Volgorde van behandeling
  5.2 De aanbestedingsprocedure
  5.2.1 Geïntegreerde contracten
  5.2.2 Traditionele RAW-bestekken
  5.2.3 Open licentie voor alle octrooien
  5.2.4 Berekening royalty door inschrijver
  5.2.5 Programma van eisen
  5.2.6 Auteursrecht en modelrecht
  5.2.7 Aanbesteding van een volgend werk
  5.2.8 Nieuw evenwicht
  5.3 De uitvoering
  5.3.1 Contract met de opdrachtnemer
  5.3.2 Geen beschermde innovatie toepassen zonder open licentie
  5.3.2 Uitvindingen tijdens de realisatie van een werk
  5.4 Bijzondere procedure voor massaproducten
  5.4.1 Splitsing ontwerp en uitvoering
  5.4.2 Eerste aanbestedingsronde
  5.4.3 Tweede en volgende aanbestedingsrondes
  5.4.4 Voor- en nadelen
  6 Conclusies en gedragsregels
  6.1 Conclusies
  6.2 Aanbevolen gedragsregels
  Bijlagen
  I Convenant Intellectueel Eigendom
  II Octrooien
  III Modelrechten
  IV Auteursrecht
  V Bedrijfsgeheimen
  VI Onbeschermbare goede ideeën
  VII Protocol Individueel informatie uitwisselen
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven