Samen werken aan innovatie

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Aanbesteden, Contracteren
  • Datum uitgifte:01 nov 2009
  • Aantal pagina's:88
  • Druk:1
  • ISBN:978 90 6628 535 4
  • Artikelnummer:275
Prijs per stuk: € 59,00
Excl. 6% BTW

Innovatie is in de grond-, water en wegenbouw van groot belang. Daarvoor is het nodig nieuwe kennis te ontwikkelen en te delen. Rijkswaterstaat, Bouwend Nederland, ONRI, Octrooicentrum Nederland en CROW hebben daarom het Convenant Intellectueel Eigendom gesloten. De publicatie gaat dieper in op intellectuele eigendomsrechten (IE) en de afspraken die daarover in het Convenant zijn gemaakt.
Samenvatting
Inleiding
1 Intellectuele eigendomsrechten in de gww
1.1 Welke IE-rechten zijn relevant?
1.1.1 Octrooirecht
1.1.2 Bedrijfsgeheimen
1.1.3 Modelrecht
1.1.4 Auteursrecht
1.2 Licenties
2 Contractuele verhoudingen
2.1 Werkgever-werknemer
2.1.1 Aanspraak op het IE-recht
2.1.2 Persoonlijkheidsrechten
2.2 Opdrachtgever-opdrachtnemer
2.2.1 Aanspraak op het IE-recht
2.2.2 Persoonlijkheidsrechten
2.3 Samenwerking
2.3.1 Aanspraak op het IE-recht
2.3.2 Persoonlijkheidsrechten
2.4 Afspraken in de gww
3 Exploitatiestrategieën voor octrooihouders
3.1 Wel of geen octrooibescherming?
3.2 Exploitatiemogelijkheden
4 Overheid en octrooien
4.1 Overheid als aanbieder
4.2 Overheid als afnemer
4.3 Innovatie een kans geven
4.4 Overheid als (mede)investeerder in ontwikkelingen
5 Werken met open licenties
5.1 Inleiding
5.1.1 Naar een nieuw evenwicht
5.1.2 Alleen uitvindingen toegepast in het werk
5.1.3 Opdrachtgever uit de overheid
5.1.4 Volgorde van behandeling
5.2 De aanbestedingsprocedure
5.2.1 Geïntegreerde contracten
5.2.2 Traditionele RAW-bestekken
5.2.3 Open licentie voor alle octrooien
5.2.4 Berekening royalty door inschrijver
5.2.5 Programma van eisen
5.2.6 Auteursrecht en modelrecht
5.2.7 Aanbesteding van een volgend werk
5.2.8 Nieuw evenwicht
5.3 De uitvoering
5.3.1 Contract met de opdrachtnemer
5.3.2 Geen beschermde innovatie toepassen zonder open licentie
5.3.2 Uitvindingen tijdens de realisatie van een werk
5.4 Bijzondere procedure voor massaproducten
5.4.1 Splitsing ontwerp en uitvoering
5.4.2 Eerste aanbestedingsronde
5.4.3 Tweede en volgende aanbestedingsrondes
5.4.4 Voor- en nadelen
6 Conclusies en gedragsregels
6.1 Conclusies
6.2 Aanbevolen gedragsregels
Bijlagen
I Convenant Intellectueel Eigendom
II Octrooien
III Modelrechten
IV Auteursrecht
V Bedrijfsgeheimen
VI Onbeschermbare goede ideeën
VII Protocol Individueel informatie uitwisselen