Rotterdam Elektrisch

  • Productgroep:Download / Praktijkvoorbeeld
  • Soort:Gratis uitgave
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Auteur:Jurgen de Haan, KpVV
  • Datum uitgifte:12 feb 2012
  • Druk:1
  • Artikelnummer:K-D12955
Prijs per stuk: Gratis

Beschrijving

Rotterdam werkt samen met veel partijen aan een groene, schone en gezonde stad. Elektrisch vervoer past, samen met andere vormen van duurzame mobiliteit, uitstekend in deze aanpak.

Dit is een voorbeeld van een gedragsgerichte maatregel. Dit voorbeeld is als bijlage opgenomen in de handreiking 'Transitie naar duurzaam vervoer - Gedragsmaatregelen op maat'. Aangegeven is hoe deze maatregel aansluit bij de doelgroep zoals dat ook in de handreiking is beschreven.

Doel en doelgroep

Elektrisch vervoer levert een aanzienlijke bijdrage aan de Rotterdamse doelstelling om de CO2- uitstoot in 2025 te halveren ten opzichte van 1990. Het doel is het versnellen van de introductie van elektrisch vervoer door het creëren van de juiste voorwaarden.
Binnen de gemeente Rotterdam worden de volgende doelgroepen onderscheiden:

  • bewoners;
  • instellingen en bedrijven;
  • de gemeentelijke organisatie Rotterdam.

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar www.rotterdam.nl/rotterdamelektrischrojecten