Rotondes in cementbeton

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:01-03-2004
 • Aantal pagina's:62
 • Druk:1
 • ISBN:90 6628 398 x
 • Artikelnummer:193

Deze publicatie is niet langer als drukwerk te bestellen. De inhoud ervan is opgenomen in de Online Kennismodule Betonverhardingen.

 
€ 55,00
excl. 6% btw
 • Een publicatie over ontwerp, detaillering en aanleg van rotondes in cementbeton. Ook de verschillende uitvoeringsvormen komen aan bod. Cementbeton wordt veel toegepast bij rotondes. Reden hiervoor is dat de betonverharding goed bestand is tegen zwaar en intensief verkeer. Bovendien hebben hoge temperaturen geen invloed op de eigenschappen van de verharding.
 • Samenvatting
  Summary
  1 Inleiding en leeswijzer
  2 Verkeerstechnische ontwerp
  2.1 Introductie
  2.2 Verschijningsvormen
  2.2.1 Enkelstrookrotonde
  2.2.2 Enkelstrookrotonde met passeerbanen
  2.2.3 Tweestrooksrotondes
  2.3 Capaciteit
  2.3.1 Vuistregel nummer 1: etmaalintensiteiten
  2.3.2 Vuistregel nummer 2: conflictbelasting
  2.4 Maatvoering van enkelstrooksrotondes
  2.4.1 Buitenstraal
  2.4.2 Binnenstraal
  2.4.3 Rijbaanbreedte
  2.4.4 Aansluitbogen toe- en afrit
  2.4.5 Breedte toe- en afrit
  2.4.6 Overrijdbaar gedeelte
  2.4.7 Middengeleiders
  2.4.8 Onderlinge afstemming
  2.5 Maatvoering van tweestrooksrotondes
  3 Wegbouwkundig ontwerp
  3.1 Beton, ongewapend of doorgaand gewapend?
  3.2 Ontwerpen van de verhardingsconstructie
  3.2.1 Opbouw van de verhardingsconstructie
  3.2.2 Draagkracht onderbouw
  3.2.3 Cementbeton
  3.3 Dimensionering van de betonplaatdikte (en de benodigde wapening)
  3.3.1 Ongewapend betonnen verharding
  3.3.2 Doorgaand gewapend betonnen verharding
  3.3.3 Doorgaande wapening
  3.3.4 Constructieve wapening
  4 Detaillering van de betonnen rotonde
  4.1 Principe-oplossingen
  4.2 Ontwerpaspecten
  4.2.1 De rijstrook
  4.2.2 Overrijdbaar gedeelte
  4.2.3 Middengeleiders en druppels
  4.2.4 Putten en kolken
  4.2.5 Mantelbuizen
  4.3 Voegenplan en plaatafmetingen
  4.3.1 Vuistregels voor plaatafmetingen
  4.3.2 Voegtypen
  4.3.3 Voegafdichtingen
  4.3.4 Werkonderbrekingen
  4.4 De afwerking van het betonoppervlak
  4.4.1 Oppervlak rijbaan
  4.4.2 Oppervlak overrijbare strook: printen van beton
  5 Uitvoering van rotondes in cementbeton
  5.1 Kwaliteit, arbo en milieu
  5.1.1 Eisen aan de uitvoering
  5.1.2 Kwaliteitszorg
  5.1.3 Arbo-aspecten
  5.1.4 Bouwstoffenbesluit
  5.2 Aanlegwijzen
  5.2.1 Handmatige uitvoering met trilbalk
  5.2.2 Uitvoering met rolling finisher
  5.2.3 Aanleg met slipvormpaver
  5.2.4 Aanleg rotondeband met slipvormpaver
  5.3 Nabehandeling en nazorg
  5.4 In gebruik nemen
  5.5 Onderhoudsmogelijkheden
  5.5.1 Inspectiesystematiek
  5.5.2 Herstellen van schade
  5.5.3 Verkeersmaatregelen
  Literatuur
  Bijlagen
  I Verschillende verschijningsvormen rotondes
  II Voorbeelden met uitvoeringsdetails
  III Fotorapportage uitvoering rotonde in doorgaand gewapend beton
  Overige relevante uitgaven
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven