Roadmap Wikken en wegen

  • Productgroep:Download / Publicatie
  • Soort:Gratis uitgave
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Auteur:Twijnstra en Gudde en Decisio
  • Datum uitgifte:12 jun 2013
  • Druk:1
  • Artikelnummer:K-D14735

Het KpVV ontwikkelt een tool waarmee decentrale overheden een gerichte (kosten-baten-)afweging kunnen maken voor keuze, prioritering en optimalisering van projecten op het gebied van mobiliteit. Ook te gebruiken bij kleinere projecten.

Prijs per stuk: Gratis

Om vast te stellen wat gemeenten, provincies en stadsregio’s nodig hebben, hebben Decisio en Twijnstra en Gudde in opdracht van het KpVV hiervoor een Programma van Eisen opgesteld. Het programma is gemaakt in overleg met een groot aantal vertegenwoordigers van de doelgroep. De resultaten van die exercitie zijn vastgelegd in deze publicatie, de zgn. Roadmap.

Hoewel de tool nog wordt ontwikkeld vindt u in deze publicatie informatie over de manier waarop een goede afweging gemaakt moet worden. De belangrijkste meerwaarde zit in het benadrukken van een goede probleem- of ambitieanalyse. Een ander in het oog springend aspect is dat een goede afweging 20% rekenen is, 60% denken en 20% presenteren.

Meer informatie

De site www.mkba-informatie.nl, die door KpVV wordt ondersteund, biedt een goed overzicht van actuele informatie en praktijkvoorbeelden.