ROA-bewegwijzering 2012

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:08-10-2012
 • Aantal pagina's:76
 • Druk:1
 • ISBN:978 90 6628 602 3
 • Artikelnummer:302
 
€ 52,00
excl. 6% btw
 • In deze publicatie zijn de eisen en richtlijnen opgenomen waaraan de bewegwijzering op autosnelwegen moet voldoen. Aan bod komen: het aanduidingenbeleid, de bewegwijzeringssystematiek, de basisprincipes van bewegwijzering, het bordontwerp en de configuratie van de bewegwijzering. Met figuren wordt duidelijk gemaakt waar en hoe de verschillende borden geplaatst moeten worden.
 • Samenvatting
  Inleiding
  1 Aanduidingenbeleid
  1.1 Hoofdeisen bewegwijzering op systeemniveau
  1.1.1 Functie en gebruik van de weg
  1.1.2 Uniformiteit
  1.1.3 Continuïteit
  1.1.4 Leesbaarheid
  1.1.5 Begrijpelijkheid
  1.2 Aanduidingenbeleid en doelensystematiek
  1.3 Aanduiding geografische doelen
  1.3.1 Soorten geografische doelen
  1.3.2 Criteria aanduiding geografische doelen
  1.4 Aanduiding niet-geografische doelen
  1.4.1 Soorten niet-geografische doelen
  1.4.2 Criteria aanduiding niet-geografische doelen
  1.5 Aanduiding weggebonden voorzieningen
  1.6 Aanduiding toeristische doelen/objecten
  1.7 Reclame-uitingen
  2 Bewegwijzeringssystematiek
  2.1 Basisconfiguraties
  2.2 Type borden
  2.3 Bebakeningsborden
  3 Basiscriteria en uitgangspunten
  3.1 Hoofdeisen bewegwijzering op bordniveau
  3.1.1 Afstemming met andere informatiebronnen
  3.1.2 Kleurgebruik
  3.1.3 Opvallendheid
  3.1.4 Zichtbaarheid
  3.1.5 Leesbaarheid
  3.2 Uitwerking hoofdeisen op bordniveau
  3.2.1 Kleurstelling
  3.2.2 Lettertype en letterkleur
  3.2.3 Letterhoogte en spatiëring
  3.2.4 Interlinie
  3.2.5 Windrichtingen en centrum
  3.2.6 Afbreken van teksten
  3.2.7 Aantal doelen per bord en doorsnede
  3.2.8 Gebruik pijlen bij baansplitsingen
  3.2.9 Afstandaanduidingen
  3.2.10 Routenummering
  3.2.11 Symbolen
  3.3 Overige onderwerpen
  3.3.1 Schrijfwijze buitenlandse doelen
  3.3.2 Opnemen van RVV-borden in bewegwijzering
  3.3.3 Route vervoer gevaarlijke stoffen
  3.3.4 Gewenningsborden
  4 Bordontwerp
  4.1 Biezen en randen
  4.2 Horizontale lijn boven afstandaanduiding en onder de ringaanduiding
  4.3 Horizontale (afscheidings)lijn op doelenbord
  4.4 Pijlen op voorwegwijzers (zowel naast als boven de weg)
  4.5 Pijlen op besliswegwijzers
  5 Configuratie bewegwijzering
  5.1 Onderlinge afstand
  5.2 Hoge en lage bewegwijzering
  5.3 Manoeuvreerlengte
  5.4 Plaatsing bewegwijzering in dwarsprofiel
  5.5 Basisconfiguraties
  Literatuur
  Bijlage I
  Begripsomschrijving
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven