CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Risicoanalyse secundaire materialen – Leidraad voor de wegenbouw

Publicatie 178

 • Productgroep:Drukwerk
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:04-01-2003
 • Aantal pagina's:65
 • ISBN:90 6628 382 3
 • Thema: Secundaire materialen

Deze publicatie helpt u om de risico’s in kaart te brengen als u secundaire materialen toepast in de wegenbouw.

 
€ 37,00
excl. % btw
 • Bijvoorbeeld rond arbeidsomstandigheden of afspraken bij fouten. Een handig hulpmiddel bij het maken van de risicoanalyse is het bijbehorende softwareprogramma SMAR: Secundaire Materialen Analyse Risico's. SMAR biedt structuur om een heldere en beknopte rapportage te maken van uw bevindingen. U kunt dit programma gratis downloaden.
 • Samenvatting
  Summary
  1 Inleiding
     1.1 Doelgroep
     1.2 Toepassing
     1.3 Plaatsbepaling van het risicomodel
        1.3.1 Afbakening
        1.3.2 Volledigheid
     1.4 Voorbereiding en organisatie
        1.4.1 Vorming van een analyseteam
        1.4.2 Tijd en tijdstip
        1.4.3 Informatiebronnen
     1.5 Wat kan de gebruiker verwachten?
     1.6 Leeswijzer
  2 Achtergrond van de risicoanalyse secundaire materialen
     2.1 Uitgangspunten van de risicoanalyse
     2.2 Ontwerpkader
        2.2.1 Ontwerpcyclus
        2.2.2 Eisenpiramide
        2.2.3 Standaard RAW Bepalingen
     2.3 Wettelijk kader en regelgeving voor secundaire materialen
        2.3.1 Bouwstoffenbesluit
        2.3.2 Richtlijn IBC-maatregelen
        2.3.3 Wetgeving arbeidsomstandigheden
     2.4 Risico’s en ongewenste (eind)gebeurtenissen
        2.4.1 Civieltechnische eindgebeurtenissen
        2.4.2 Milieuhygiënische eindgebeurtenissen
        2.4.3 Arbeidshygiënische eindgebeurtenissen
        2.4.4 Logistieke eindgebeurtenissen
  3 Het risicoanalysemodel
     3.1 Vaststellen doel (stap 1)
        3.1.1 Doel van de risicoanalyse
        3.1.2 Te doorlopen stappen
     3.2 Benoemen van ongewenste gebeurtenissen en onzekerheden (stap 2)
        3.2.1 Analyseren van de benodigde informatie
        3.2.2 Materiaal
        3.2.3 Categorie Bouwstoffenbesluit
        3.2.4 Constructieonderdeel
        3.2.5 Identificeren onzekerheden en gebeurtenissen
        3.2.6 Arbo-risico’s
     3.3 Vaststellen belangrijkste gebeurtenissen en onzekerheden (stap 3)
     3.4 Benoemen en kwantificeren van preventieve maatregelen (stap 4)
     3.5 Evalueren van risico’s en beheersmaatregelen
Scroll naar boven