Risicoanalyse asfaltverhardingen

 • Productgroep:Download / Rapport
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:01-07-2009
 • Druk:1
 • Artikelnummer:D09-04
 
€ 28,00
excl. 6% btw
 • Een praktische handreiking op het gebied van risicoanalyses voor de asfaltwegenbouw. U vindt achtergronden en werkwijzen voor het opstellen van risicoanalyses. In dit eindrapport zijn de resultaten van de werkzaamheden van de werkgroep samengevat. De procedure van risicoanalyses is kort uiteengezet en de structuur van de daarvoor uitgevoerde interviews gepresenteerd. Als bijlage is ter inzage een spreadsheet toegevoegd. Om zelf berekeningen met de spreadsheet te maken, moet u het programma Crystal Ball aanschaffen en installeren.

  Deze handreiking is opgenomen in de Online Kennismodule Asfaltverhardingen.
 • Voorwoord
  Samenvatting
  1 Inleiding
  1.1 Probleemstelling en aanpak
  1.2 Leeswijzer
  1.3 Het begrip risico
  1.4 Onderzoeksopzet
  2 Theorie en modellen
  2.1 Procedure en protocol
  2.2 Techniek
  2.2.1 Objecten
  2.2.2 Processen
  2.3 Risicomodellering en -berekening
  2.4 Interviews
  2.4.1 Inleiding
  2.4.2 Interviewprocedure
  2.4.3 Uiteindelijke vragenlijst
  2.5 Bevindingen
  3 Data
  3.1 Literatuuronderzoek
  3.2 Interviews
  3.2.1 Verdichtingsgraad
  3.2.2 Laagdikte
  3.2.3 Bitumengehalte
  3.2.4 Gehalte grof aggregaat
  3.2.5 Holle ruimte
  3.3 Bevindingen
  4 Berekeningen aan referentieconstructies
  4.1 Inleiding
  4.2 Model
  4.3 Invoer
  4.3.1 Basisinvoer
  4.3.2 Bewerkte invoer
  4.4 Uitvoer
  4.4.1 Deterministische berekening ligging
  4.4.2 Probabilistische berekening ligging
  4.4.3 Probabilistische berekening gevoeligheid
  4.4.4 Effect correlaties
  4.5 Bevindingen
  5 Conclusies
  5.1 Interpretatie van de resultaten
  5.2 Onderzoeksconclusies
  Bijlage I – Wiskundige formulering van het model (als basis gebruikt in het spreadsheet)
  1 Vermoeiing
  2 Rafeling
  3 Scheurgroei onderkant
  4 Scheurvorming vanaf het wegoppervlak
  5 Permanente deformatie
  Bijlage II – Uitdraai van de spreadsheet
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven