Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen 2015

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:13-02-2015
 • Aantal pagina's:192
 • Druk:1
 • ISBN:9789066286429
 • Artikelnummer:207
 • Thema: Bebakening en markering, Meubilair en installatie

Bebakening en markering spelen een belangrijke rol bij de uniforme inrichting van de weg. Deze nieuwe uitgave is een volledig geactualiseerde versie van de editie uit 2005. Dit is hét standaardwerk als u met actuele kennis van bebakening en markeringen de uniformiteit en de verkeersveiligheid van wegen wilt vergroten.

 
€ 93,00
excl. 9% btw
 • Voordelen en kenmerken

  • Inclusief nieuwe kennis over o.a. hectometerborden en turborotondes.
  • Categorisering van wegen afgestemd op bebakening en markeringen.
  • Structuur van hoofdstuk 'markeringen' sluit aan op werkproces ontwerper.
  • Kennis met draagvlak voor het toepassen van de richtlijnen in de praktijk.
  • Prettig leesbaar door logische indeling, kleurenillustraties en heldere teksten.

  Van turborotondes tot kantmarkering voor fietspaden

  Bestaande richtlijnen uit 2005 zijn in de nieuwe editie geactualiseerd. Het gaat hierbij om kennis over onderwerpen als turborotondes, toepassing van pijlen op weefvakken en kantmarkering voor fietspaden. Daarnaast is de categorisering van wegen in de uitgave doorgevoerd en is de structuur van het onderdeel 'markeringen' aangepast, zodat het beter aansluit op het werkproces van de ontwerper.

  Erratum oktober 2015
   

  Gerelateerde kennis

  Heeft u interesse in een compleet pakket van kennis en richtlijnen over het bebakenen en markeren van wegen? Lees dan verder over de Kennisbundel: Bebakening en Markering (boek + online). Met dit pakket ontvangt u de laatste editie van 'Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen' en krijgt u online toegang tot actuele kennis uit ruim 6 bronnen via in de 'Kennismodule Meubilair en installaties'.
    
 • Inhoudsopgave

  Deel I: markeringen

  1. Markeringen algemeen
  1.1 Doeleinden
  1.2 Indeling markering
  1.3 Actieve markering
  1.4 Voorschriften
  1.5 Kleuren
  1.6 Maatvoering
  1.7 Motoren
  1.8 Geluidshinder door markering

  2. Basismarkeringen
  2.1 Markeringen in lengterichting
  2.2 Markeringen in dwarsrichting
  2.3 Pijlmarkeringen
  2.4 Overige markeringen

  3. Rechte wegvakken
  3.1 Lengtemarkeringen
  3.2 De breedte van scheidings-, deel- en kantstrepen
  3.3 Bijzondere situaties buiten de bebouwde kom
  3.4 Doorgetrokken as- en deelstrepen binnen de bebouwde kom
  3.5 Scheiding tussen diverse stroken

  4. Bogen

  5. Bijzondere rijstroken
  5.1 Spitsstroken
  5.2 Markering spitsstrook rechts
  5.3 Markering spitsstrook links
  5.4 Kruipstrook
  5.5 Vluchtstroken en vluchthavens
  5.6 Passeerstroken landbouwverkeer
  5.7 Inhaalstroken

  6. Aansluitingen
  6.1 Uitrijstroken naar links en rechts
  6.2 Invoegstroken
  6.3 Weefvakken
  6.4 Toe- en afritten van en naar het onderliggend wegennet
  6.5 Anti-spookrijpijl

  7. Kruispunten
  7.1 (Gemarkeerde) linksafvakken
  7.2 Opstelstroken bij verkeersregelinstallaties
  7.3 Opgeblazen fietsopstelstroken (OFOS)
  7.4 Gecombineerde rechtsafvakken
  7.5 Verkeersdruppels
  7.6 Verkeersgeleiders of middengeleiders
  7.7 Baansplitsingen
  7.8 Rotondes
  7.9 Spoorwegovergangen
  7.10 Beweegbare bruggen

  8. Openbaar vervoer
  8.1 Openbaarvervoerbanen en -stroken
  8.2 Bushalteplaatsen
  8.3 Tramheuvels

  9. Fiets- en bromfietsverkeer
  9.1 Fietspaden en fiets-/bromfietspaden
  9.2 Fiets- en suggestiestroken

  10. Voetgangers
  10.1 Oversteek in de voorrang

  11. Uitritten en verkeersdrempels
  11.1 Uitritten en uitritconstructies
  11.2 Verkeersdrempels en plateaus

  12. Parkeren
  12.1 Parkeerhavens en -stroken
  12.2 Gele en blauwe strepen als markering
  12.3 Speciale parkeerfaciliteiten
  12.4 Afgekruist vlak
  12.5 Laad- en loshavens

  Bijlagen
  I Letters met een hoogte van 1,60 meter
  II Cijfers met een hoogte van 1,60 meter
  III Letters met een hoogte van 4,00 meter
  IV Cijfers met een hoogte van 4,00 meter

  Deel II Bebakening

  1. Bebakening van rechtstanden, verticale en horizontale bogen
  1.1 Bebakening van wegvakken
  1.2 Bebakening van horizontale en verticale bogen
  1.3 Krappe horizontale bogen

  2. Overige bebakeningselementen van (rechte) wegvakken
  2.1 Radiofrequentieborden
  2.2 Wildspiegels
  2.3 Hectometerborden: systematiek, uitvoering en plaatsing
  2.4 Vluchthavens
  2.5 Anti-spookrijmaatregel
  2.6 Ritsen
  2.7 Plaatselijk beperkt profiel van vrije ruimte
  2.8 Divergentiepunten
  2.9 Beeindiging en versmalling van vluchtstroken en invoegstroken
  2.10 Toeritten met twee rijstroken

  3. Bebakening van kruispunten en oversteekplaatsen
  3.1 Bewegwijzering en bebording
  3.2 Fysieke middelen
  3.3 De verkeerszuil (gele koker)
  3.4 Extra bebakening van slecht zichtbare of onoverzichtelijke kruispunten en oversteekplaatsen
  3.5 Bebakening van spoorwegovergangen en beweegbare bruggen
  3.6 Afsluitpaaltje (rood-wit) fietspad
  3.7 Medegebruik busbaan en busstrook

  Bijlagen
  I Het verband tussen de boogstraal, de ontwerpsnelheid en de verkanting bij nat wegdek
  II Het verband tussen de boogstraal, verkanting en ontwerpsnelheid (in tabelvorm)
  III Maatvoering hectometerborden

  Literatuur en websites

CROW et cetera

In CROW et cetera van februari 2015 staat een artikel over de totstandkoming van de nieuwe editie en worden enkele belangrijke richtlijnen kort uitgelicht.
 
Lees het artikel
Scroll naar boven