Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen 2015

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Vakgebied(en):Infrastructuur, Verkeer en Vervoer
 • Datum uitgifte:13 feb 2015
 • Aantal pagina's:192
 • Druk:1
 • ISBN:9789066286429
 • Artikelnummer:207

Bebakening en markering spelen een belangrijke rol bij de uniforme inrichting van de weg. Deze nieuwe uitgave is een volledig geactualiseerde versie van de editie uit 2005. Dit is hét standaardwerk als u met actuele kennis van bebakening en markeringen de uniformiteit en de verkeersveiligheid van wegen wilt vergroten.

Prijs per stuk: € 79,00
Excl. 6% BTW

Voordelen en kenmerken

 • Inclusief nieuwe kennis over o.a. hectometerborden en turborotondes.
 • Categorisering van wegen afgestemd op bebakening en markeringen.
 • Structuur van hoofdstuk 'markeringen' sluit aan op werkproces ontwerper.
 • Kennis met draagvlak voor het toepassen van de richtlijnen in de praktijk.
 • Prettig leesbaar door logische indeling, kleurenillustraties en heldere teksten.

Van turborotondes tot kantmarkering voor fietspaden

Bestaande richtlijnen uit 2005 zijn in de nieuwe editie geactualiseerd. Het gaat hierbij om kennis over onderwerpen als turborotondes, toepassing van pijlen op weefvakken en kantmarkering voor fietspaden. Daarnaast is de categorisering van wegen in de uitgave doorgevoerd en is de structuur van het onderdeel 'markeringen' aangepast, zodat het beter aansluit op het werkproces van de ontwerper.

Erratum oktober 2015
 

Gerelateerde kennis

Heeft u interesse in een compleet pakket van kennis en richtlijnen over het bebakenen en markeren van wegen? Lees dan verder over de Kennisbundel: Bebakening en Markering (boek + online). Met dit pakket ontvangt u de laatste editie van 'Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen' en krijgt u online toegang tot actuele kennis uit ruim 6 bronnen via in de 'Kennismodule Meubilair en installaties'.
  

Inhoudsopgave

Deel I: markeringen

1. Markeringen algemeen
1.1 Doeleinden
1.2 Indeling markering
1.3 Actieve markering
1.4 Voorschriften
1.5 Kleuren
1.6 Maatvoering
1.7 Motoren
1.8 Geluidshinder door markering

2. Basismarkeringen
2.1 Markeringen in lengterichting
2.2 Markeringen in dwarsrichting
2.3 Pijlmarkeringen
2.4 Overige markeringen

3. Rechte wegvakken
3.1 Lengtemarkeringen
3.2 De breedte van scheidings-, deel- en kantstrepen
3.3 Bijzondere situaties buiten de bebouwde kom
3.4 Doorgetrokken as- en deelstrepen binnen de bebouwde kom
3.5 Scheiding tussen diverse stroken

4. Bogen

5. Bijzondere rijstroken
5.1 Spitsstroken
5.2 Markering spitsstrook rechts
5.3 Markering spitsstrook links
5.4 Kruipstrook
5.5 Vluchtstroken en vluchthavens
5.6 Passeerstroken landbouwverkeer
5.7 Inhaalstroken

6. Aansluitingen
6.1 Uitrijstroken naar links en rechts
6.2 Invoegstroken
6.3 Weefvakken
6.4 Toe- en afritten van en naar het onderliggend wegennet
6.5 Anti-spookrijpijl

7. Kruispunten
7.1 (Gemarkeerde) linksafvakken
7.2 Opstelstroken bij verkeersregelinstallaties
7.3 Opgeblazen fietsopstelstroken (OFOS)
7.4 Gecombineerde rechtsafvakken
7.5 Verkeersdruppels
7.6 Verkeersgeleiders of middengeleiders
7.7 Baansplitsingen
7.8 Rotondes
7.9 Spoorwegovergangen
7.10 Beweegbare bruggen

8. Openbaar vervoer
8.1 Openbaarvervoerbanen en -stroken
8.2 Bushalteplaatsen
8.3 Tramheuvels

9. Fiets- en bromfietsverkeer
9.1 Fietspaden en fiets-/bromfietspaden
9.2 Fiets- en suggestiestroken

10. Voetgangers
10.1 Oversteek in de voorrang

11. Uitritten en verkeersdrempels
11.1 Uitritten en uitritconstructies
11.2 Verkeersdrempels en plateaus

12. Parkeren
12.1 Parkeerhavens en -stroken
12.2 Gele en blauwe strepen als markering
12.3 Speciale parkeerfaciliteiten
12.4 Afgekruist vlak
12.5 Laad- en loshavens

Bijlagen
I Letters met een hoogte van 1,60 meter
II Cijfers met een hoogte van 1,60 meter
III Letters met een hoogte van 4,00 meter
IV Cijfers met een hoogte van 4,00 meter

Deel II Bebakening

1. Bebakening van rechtstanden, verticale en horizontale bogen
1.1 Bebakening van wegvakken
1.2 Bebakening van horizontale en verticale bogen
1.3 Krappe horizontale bogen

2. Overige bebakeningselementen van (rechte) wegvakken
2.1 Radiofrequentieborden
2.2 Wildspiegels
2.3 Hectometerborden: systematiek, uitvoering en plaatsing
2.4 Vluchthavens
2.5 Anti-spookrijmaatregel
2.6 Ritsen
2.7 Plaatselijk beperkt profiel van vrije ruimte
2.8 Divergentiepunten
2.9 Beeindiging en versmalling van vluchtstroken en invoegstroken
2.10 Toeritten met twee rijstroken

3. Bebakening van kruispunten en oversteekplaatsen
3.1 Bewegwijzering en bebording
3.2 Fysieke middelen
3.3 De verkeerszuil (gele koker)
3.4 Extra bebakening van slecht zichtbare of onoverzichtelijke kruispunten en oversteekplaatsen
3.5 Bebakening van spoorwegovergangen en beweegbare bruggen
3.6 Afsluitpaaltje (rood-wit) fietspad
3.7 Medegebruik busbaan en busstrook

Bijlagen
I Het verband tussen de boogstraal, de ontwerpsnelheid en de verkanting bij nat wegdek
II Het verband tussen de boogstraal, verkanting en ontwerpsnelheid (in tabelvorm)
III Maatvoering hectometerborden

Literatuur en websites

CROW et cetera

In CROW et cetera van februari 2015 staat een artikel over de totstandkoming van de nieuwe editie en worden enkele belangrijke richtlijnen kort uitgelicht.
 
Lees het artikel