Richtlijnen geluidbeperkende constructies langs wegen GCW-2012

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Openbare ruimte, Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:15 mrt 2012
  • Aantal pagina's:104
  • Druk:1
  • ISBN:978 90 6628 597 2
  • Artikelnummer:298

Bent u verantwoordelijk voor het ontwerp of bouwen van geluidbeperkende constructies? Dan doet u er goed aan om u zich te verdiepen in de CROW-publicatie ‘Richtlijnen geluidbeperkende constructies langs wegen’ (GCW). Deze publicatie bevat de laatste inzichten over akoestische modellering en dimensionering van geluidbeperkende constructies.

Prijs per stuk: € 69,00
Excl. 6% BTW

Ten opzichte van de editie uit 2007 is de plaats van de GCW in het ontwerp- en bouwproces beter beschreven. Nieuw is dat duidelijk staat aangeven welke elementen van de GCW als harde eis moeten worden gezien, bij welke elementen er keuzes gemaakt moeten worden en welke elementen toelichtend van aard zijn. Ook is er aandacht voor de vormgeving, detaillering, veiligheid, constructie en beheer en onderhoud van geluidbeperkende constructies.

De GCW is bedoeld voor akoestisch adviseurs, vormgevers en constructeurs, opdrachtgevers, bouwers en leveranciers.
Inleiding
1 Akoestische aspecten
1.1 Definities
1.2 Akoestische ontwerpspecificaties
1.3 Geluidsisolatie
1.4 Geluidsabsorptie
1.5 Akoestische effecten bij schermonderdelen en schermtypen
2 Esthetische vormgeving
2.1 Ontwerpproces
2.2 Vormgevingsaspecten
2.3 Materialen in verband met vormgeving
2.4 Vormen van geluidbeperkende constructies
2.5 Detaillering
3 Veiligheid
3.1 Verkeersveilig ontwerp
3.2 Vluchtdeuren en vluchtwegen
3.3 Brandveiligheid
4 Dimensionering en detaillering
4.1 Dimensionering
4.2 Detaillering
4.3 Bestendigheid
4.4 Bouwstoffen
4.5 Keuring
4.6 Duurzaamheid
4.7 Voorzieningen ter bescherming van vogels
4.8 Detaillering constructies met beplanting
4.9 Geluidswallen
5 Beheer en onderhoud
Literatuur en websites
Bijlagen
I Begrippen
II Afkortingen
III Overzicht normen