Richtlijn parkeercontrole

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:01 mei 2004
  • Aantal pagina's:88
  • Druk:1
  • ISBN:90 6628 404 8
  • Artikelnummer:176
Prijs per stuk: € 59,00
Excl. 6% BTW

Deze richtlijn biedt een leidraad voor het opstellen van parkeerbeleid en een optimale uitvoering van parkeercontrole. De richtlijn helpt om de parkeercontroleur een sterkere positie te geven en het beroep verder te professionaliseren. De publicatie behandelt de uitgangspunten van parkeerbeleid en parkeerhandhavingsbeleid, het profiel van de parkeercontroleur, de positie in verschillende organisatiemodellen, de benodigde faciliteiten, veiligheid en randvoorwaarden.

Erratum

Samenvatting
1 Inleiding
2 Parkeerbeleid
2.1 Wettelijk kader
2.2 Gemeengelijk parkeerbeleid
2.3 Uitgangspunten van parkeerhandhavingsbeleid
2.4 Vuistregels voor capaciteitsbehoefte en inzet
2.5 Effect handhaving meten
2.6 Monitoring
2.7 Rapportages
3 Profiel van de parkeercontroleur
3.1 Kwaliteiten
3.2 Functiebeschrijving
3.3 Functie-eisen
3.4 Eigenschappen en vaardigheden
4 Positie van de parkeercontroleur in de organisatie
4.1 Gemeente en andere partijen
4.2 Organisatiemodellen
4.3 Voorwaarden aan de organisatie
5 Bevoegdheden en faciliteiten
5.1 Inleiding
5.2 Bevoegdheden parkeercontrole
5.3 Bevoegdheden gebruik van geweldsmiddelen
5.4 Bevoegdheden gebruik van communicatiemiddelen
5.5 Basisuitrusting van een parkeercontroleur
5.6 Mogelijkheden voor communicatie
5.7 Faciliteiten voor de veiligheid en het omgaan met geweld
Literatuur
Bijlagen
I Begrippenlijst
II Voorbeelden parkeerhandhavingsbeleid
III Werkinstructies
IV Wetsartikelen
V Functielijst buitengewoon opsporingsambtenaren
VI Competentieprofiel parkeercontroleur
VII Modelsteekproef betalingsbereidheid
VIII Klachtenregeling buitengewoon opsporingsambtenaar